Asettaja
 • Kansalliskirjasto
Toimikausi
1.1.2017 - 31.12.2019
Tila
Päättynyt
Tavoite ja tehtävät
Projektin tavoitteena on edistää digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa olevan kotimaisen sanoma- ja aikakauslehtiaineiston käyttöä tutkimuksessa ja opetuksessa. Käytännössä projektissa tehdään Haka-tunnistautumisen tekninen toteutus Digi-järjestelmään siten, että käyttäjälle voidaan tämän kotiorganisaatiosta saatavien tietojen perusteella teknisesti antaa pääsy niihin Digissä oleviin aineistoihin, joihin tällä on sopimusten perusteella käyttöoikeus.

Projektissa pilotoidaan Haka-tunnistautumisen käyttöä Digi-järjestelmässä. Pilotoinnin aikana

 • varmistetaan, että tekninen toteutus mahdollistaa lehtiaineistojen tarkoituksen mukaisen käytön tutkimuksessa ja opetuksessa.
 • kehitetään toimintaa palautteen perusteella.
 • varmistetaan, että sopimusmallit ovat toimivia.
 • organisaatiot saavat käsityksen lehtiaineistojen käytön laajuudesta ja mahdollisuuksista.
 • edistetään ja vakiinnutetaan lehtiaineistojen käyttöä tutkimuksessa ja opetuksessa.

Haka-tunnistautuminen on yliopistojen ja korkeakoulujen yleisin käyttäjien tunnistusjärjestelmä (noin 326 000 loppukäyttäjää). Haka perustuu luottamusverkostoon, jonka jäsenet, tutkijat, opiskelijat ja henkilöstö, voivat käyttää kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksia kirjautuessaan moniin eri organisaatioiden palveluihin. Kotiorganisaation tietohallinto vastaa käyttäjiensä käyttäjätiedoista ja henkilöllisyyden todentamisesta. Hakassa olevien palvelujen käyttäjätiedot saadaan suoraan käyttäjän kotiorganisaatiosta.

Kopioston kanssa tehdyssä pilotointisopimuksessa on määritelty pilottiorganisaatioiden käytettävissä oleva aineisto ja sen sallitut käyttötarkoitukset. Pilottiorganisaatiot ovat

 • Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta (Tiedekunnan opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta)
 • Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (Instituutin henkilökunta)
 • Jyväskylän yliopisto (yliopiston henkilökunta ja opiskelijat)
 • Oulun yliopisto (HIKUVIE-tutkinto-ohjelma)
 • Tampereen yliopisto (historian, viestinnän ja media sekä journalistiikan tutkijat ja opettajat)
 • Turun yliopisto (Kulttuurihistorian oppiaineen tutkimusryhmä)

Käytettävissä oleva pilottiaineisto kattaa Digissä olevan käyttörajoitetun sanoma- ja aikakausilehtiaineiston vuoteen 2010 saakka. Aineiston käytön tulee liittyä tutkimukseen ja opetukseen. Pilottikäyttö on osallistuville organisaatioille maksutonta, Kopiosto saa tekijänoikeuskorvauksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kansalliskirjaston HAKA-pilotissa ovat käytettävissä kaikki digitaaliset lehdet aina vuoteen 2010 asti. Listan kaikista Kansalliskirjaston kokoelmissa olevista digitaalisista sanomalehdistä näet ajantasaisesti linkistä digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles ja kaikki aikakauslehdet linkistä digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles.

Digi.kansalliskirjasto.fi –palvelussa digitaalisina  olevat sanoma- ja aikakausilehdet ovat nähtävissä myös vapaakappalekirjastoissa (lista, kts. www.kansalliskirjasto.fi/fi/vapaakappaletoimisto).

Ohje tiedonlouhinnasta: natlibfidigi.gitlab.io/gitbook/ (englanniksi)

Lisätietoja Kansalliskirjaston Tietolinjan 2/2018 artikkelissa: Omalta koneelta käyttämään tekijänoikeuksien alaisia aineistoja (suomenkielinen)

Rahoittaja/-t
Kansalliskirjasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kopiosto ry, Mikkelin yliopistokeskus (MUC)
Yhteistyötaho/-t
Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Kopiosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Mikkelin yliopistokeskus (MUC)
Organisointi

Kansalliskirjasto

Vaikutukset
Pilotoinnin jälkeen aineistojen käyttö tutkimus- ja opetustyössä on lisääntynyt ja aineistojen tutkijakäytöstä on saatu esimerkkejä, joiden nojalla voidaan sopia aineistojen jatkokäytöstä. Sopimusmalleja on kehitetty ja ne toimivat. Lisäksi hanke edistää digitaalisen tiedon avaamista, louhimista, saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia.
Taustatietoa
-
Yhteystiedot
Tutkijapalvelut
Kansalliskirjasto
Asettamispäätös: 
-
Asiasanat
Avainsanat
logot_yhdessa_3.png