Ruotsinkielisten sanomalehtien digitointi ja käyttöön asettaminen

Projektissa saatetaan kaikki Suomessa ilmestyneet ruotsinkieliset sanomalehdet historiallisena ketjuna digitaaliseen muotoon ja käyttöön.

Tavoite ja tehtävät

Kulttuuriaineistolain ja tekijänoikeuslain mukaan kaikki digitoidut aineistot ovat käytettävissä vain suojatuilla työasemilla Kansalliskirjastossa ja vapaakappalekirjastoissa, sekä Eduskunnan kirjastossa.
Projektissa pääsy digitoituihin Suomessa julkaistuihin ruotsinkielisiin sanomalehtiaineistoihin 31.12.1949 asti avataan yleisökäyttöön digi.kansalliskirjasto.fi:n kautta vuoden 2021 loppuun mennessä.
Lisäksi pääsy digitoituihin Suomessa julkaistuihin ruotsinkielisiin sanomalehtiaineistoihin 31.12.2018 asti avataan tutkimus- ja asiakaskäyttöön Svenska Litteratursällskapetin arkistoissa Helsingissä ja Vaasassa, Brages Pressarkivin ja Ålands landskapsarkivin arkistossa Maarianhaminassa sitä mukaa kun digitointi etenee. Tutkimuskäyttö mahdollistaa myös tiedonlouhinnan.
Yhteensä projektissa digitoidaan ja avataan käyttöön arviolta 3-4 miljoonaa uutta sivua ruotsinkielistä sanomalehtiaineistoa. Projektin päättyessä kaikki Suomessa julkaistut ruotsinkieliset sanomalehdet ovat katkeamattomana historiallisena ketjuna digitaalisessa muodossa ja ne on avattu 31.12.1949 asti avoimeen yleisökäyttöön, sekä 31.12.2018 asti sopimusarkistojen tutkija-ja asiakaskäyttöön digi.kansalliskirjasto.fi:n kautta.
Kokonaisuudessaan ruotsinkielistä lehtiaineistoa on projektin päättyessä digitaalisesti käytettävissä liki 6 miljoonaa sivua.

Vaikutukset

Digitoidut sanomalehdet ovat merkittävä ruotsinkielinen lähdeaineisto yleisölle sekä humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle ja opetukselle. Digitaalisessa muodossa olevat lehdet mahdollistavat myös uusien digitaalisten tutkimusmenetelmien käyttöönottoa ja tätä kautta aineisto avaa uusia tutkimuskysymyksiä ja -näkökulmia historiaan ja nykypäivään.
Toteuttaa Kansalliskirjaston strategiaa, jonka tavoitteena on laajojen yhtenäisten aineistokokonaisuuksien digitointi, niiden mahdollisimman laajan käytön mahdollistaminen sekä avoimen tieteen tukeminen.
Kaikki digitoitu aineisto on pysyvästi tallessa ja käytössä Kansalliskirjaston kautta.

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Käynnissä

Rahoittaja/-t

Rahoitukseen osallistuu kahdeksan rahastoa ja säätiötä: Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner ja Harry Schaumans Stiftelse.

Aikataulu

Digitointi 1.1.2021 – 31.12.2023
Käyttöön saattaminen 1.1.2021-31.12.2026

Yhteistyötaho/-t

SLS, Kopiosto