NewsEye: A Digital Investigator for Historical Newspapers

Tavoite ja tehtävät

NewsEye-tutkimusprojekti ylittää tieteenalojen rajoja edistämällä uusien konseptien, menetelmien ja työkalujen luomista digitaalisille ihmistieteille ja parantamalla monipuolisen käyttäjäjoukon pääsyä historiallisten aineistojen lähteille. Projekti yhdistää humanistien, tietojenkäsittelytieteen ja kirjastokentän asiantuntemusta ja tuottaa uutta menetelmäosaamista mm. historiallisten tekstien tekstintunnistukseen, artikkelien eristämiseen ja nimien tunnistamiseen. Projektin rahoittaa Euroopan Unionin Horizon 2020-ohjelma.
Helsingin yliopiston ihmistieteiden osaston tutkijat ovat valinneet projektissa käsiteltäviä suomalaisia sanomalehtiä vuoteen 1918 asti. Kansalliskirjasto toimittaa sanomalehtidataa projektin käyttöön sekä testaa kehitettäviä tutkimuksen ja muun käytön työkaluja. Lisäksi Kansalliskirjasto tekee viestintäyhteistyötä yhdessä projektin muiden kansalliskirjastojen kanssa.
Rahoituksesta kilpaili 137 projektia, joista vain muutama sai rahoituksen kaksivaiheisessa haussa.

Vaikutukset

Hankkeen tuloksena syntyy ohjelmallisia työkaluja digitaalisten ihmistieteiden tutkijoiden ja muiden historiallisten sanomalehtiaineistojen käyttäjien avuksi. Osana projektia parannetaan Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen käytettävyyttä ja laatua.
Hanke on Kansalliskirjaston strategian mukainen kehittäen digitaalisten ihmistieteiden työkaluja ja verkostoitumista.

Lue uutinen Historiallisista sanomalehdistä tehdyistä oppimateriaaleista: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/historiallisiin-sanomalehti…

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Euroopan Unioni
NewsEye-projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 –rahoitusohjelmasta, EU-sopimusnumero 770299.

Yhteistyötaho/-t

Projektia koordinoi ranskalainen La Rochellen yliopisto. Kansalliskirjaston lisäksi Helsingin yliopistosta konsortioon kuuluvat tietojenkäsittelytieteen ja digitaalisten ihmistieteiden osastot. Muut partnerit ovat Innsbruckin, Rostockin, Montpellierin ja Wienin yliopistot sekä Ranskan ja Itävallan kansalliskirjastot