Asettaja
  • Kansalliskirjasto
Toimikausi
1.5.2018 - 31.1.2022
Tila
Käynnissä
Tavoite ja tehtävät
NewsEye-tutkimusprojekti ylittää tieteenalojen rajoja edistämällä uusien konseptien, menetelmien ja työkalujen luomista digitaalisille ihmistieteille ja parantamalla monipuolisen käyttäjäjoukon pääsyä historiallisten aineistojen lähteille. Projekti yhdistää humanistien, tietojenkäsittelytieteen ja kirjastokentän asiantuntemusta ja tuottaa uutta menetelmäosaamista mm. historiallisten tekstien tekstintunnistukseen, artikkelien eristämiseen ja nimien tunnistamiseen. Projektin rahoittaa Euroopan Unionin Horizon 2020-ohjelma.
Helsingin yliopiston ihmistieteiden osaston tutkijat ovat valinneet projektissa käsiteltäviä suomalaisia sanomalehtiä vuoteen 1918 asti. Kansalliskirjasto toimittaa sanomalehtidataa projektin käyttöön sekä testaa kehitettäviä tutkimuksen ja muun käytön työkaluja. Lisäksi Kansalliskirjasto tekee viestintäyhteistyötä yhdessä projektin muiden kansalliskirjastojen kanssa.
Rahoituksesta kilpaili 137 projektia, joista vain muutama sai rahoituksen kaksivaiheisessa haussa.
-
Rahoittaja/-t
Euroopan Unioni
NewsEye-projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 –rahoitusohjelmasta, EU-sopimusnumero 770299.
Yhteistyötaho/-t
Projektia koordinoi ranskalainen La Rochellen yliopisto. Kansalliskirjaston lisäksi Helsingin yliopistosta konsortioon kuuluvat tietojenkäsittelytieteen ja digitaalisten ihmistieteiden osastot. Muut partnerit ovat Innsbruckin, Rostockin, Montpellierin ja Wienin yliopistot sekä Ranskan ja Itävallan kansalliskirjastot
Organisointi

-

Vaikutukset
Hankkeen tuloksena syntyy ohjelmallisia työkaluja digitaalisten ihmistieteiden tutkijoiden ja muiden historiallisten sanomalehtiaineistojen käyttäjien avuksi. Osana projektia parannetaan Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen käytettävyyttä ja laatua.
Hanke on Kansalliskirjaston strategian mukainen kehittäen digitaalisten ihmistieteiden työkaluja ja verkostoitumista.
Taustatietoa

Lue tekoälystä

ihmistieteiden ja historiallisten sanomalehtiaineistojen palveluksessa NewsEye-projektissa!

https://tietolinja.kansalliskirjasto.fi/2020-2/2002-newseye/

 

Yhteystiedot
Minna
Kaukonen
Kansalliskirjasto
Saimaankatu 6
50100 MIKKELI
0504155450
Asettamispäätös: 
-
flag_yellow_high1.jpg