Hevosurheilulehden digitointi

Projektissa digitoidaan Hevoslehti, sittemmin Hevostalous-nimellä ja vuodesta 1972 Hevosurheilu-nimellä ilmestynyt lehti historiallisena jatkumona vuoden 2021 loppuun.

Tavoite ja tehtävät

Digitoidut lehdet avataan Kansalliskirjaston ja muiden vapaakappalekirjastojen lisäksi digitaalisina tutkijoiden ja asiakkaiden käyttöön myös Hevosurheilulehden sisäiseen toimitukselliseen käyttöön sitä mukaa kun digitointi etenee.
Projektin päättyessä vuoden 2021 lopussa ovat kaikki projektissa digitoidut lehdet, yhteensä noin 120 000 sivua käytettävissä digitaalisesti.

Vaikutukset

Digitoidut lehdet ovat tutkijoiden ja kansalaisten eniten käyttämiä aineistoja.
Lehdet ovat korvaamattoman rikas ja monipuolinen kulttuurihistoriallinen perintö,
koska lehtiin on tallennettu ajankohtaiset tapahtumat ajankohtaiskuvauksina. Siksi
lehtiaineistot ovat hyvin monipuolisesti käytettäviä ja rikkaita aineistoja.

Digitoituina lehtiaineistot ovat helposti saavutettavia ja käytettäviä ja palvelevat
suomalaista mediaa, tutkijoita ja kaikkia hevosten historiasta, nykypäivästä ja
tulevaisuudesta kiinnostuneita.

Hevosurheilulehden digitointi saattaa nämä hevosalan tärkeimmät uutiset ja tapahtumat
vuodesta 1924 aina tähän päivään asti lehtiaineistot laajempaan tutkimus- ja
asiakaskäyttöön ja turvaa aineiston pysyvän säilyttämisen Kansalliskirjastossa.

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Hevosurheilulehti

Yhteistyötaho/-t

.