Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien digitointi

Projektissa digitoidaan Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien aineistot historiallisena ketjuna 31.12.1979 asti. Kansalliskirjasto  avaa kulttuuriaineistolain ja tekijänoikeuslain mukaan kaiken digitoimansa aineiston tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön maksutta digi.kansalliskirjasto.fi – palvelussa Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa sekä säilyttää aineiston pysyvästi PAS-standardien mukaisesti. digitaaliseen muotoon ja käyttöön.

Tavoite ja tehtävät

Yhteensä projektissa digitoidaan ja avataan käyttöön arviolta 550 000 uutta sivua. Projektin päättyessä Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat katkeamattomana historiallisena ketjuna digitaalisessa muodossa 31.12.1979 asti. Kokonaisuudessaan Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien lehtiaineistoja on projektin päättyessä digitaalisesti käytettävissä lähes miljoonaa sivua.

Vaikutukset

Digitoidut sanomalehdet ovat tutkijoiden ja kansalaisten eniten käyttämiä aineistoja.
Lehdet ovat korvaamattoman rikas ja monipuolinen kulttuurihistoriallinen perintö,
koska päivälehtiin on tallennettu politiikan, talouden, tieteen, kulttuurin ja taiteen
ajankohtaiset tapahtumat ajankohtaiskuvauksina. Siksi sanomalehtiaineistot ovat hyvin
monipuolisesti käytettäviä ja rikkaita aineistoja.

Digitoituina lehtiaineistot ovat helposti saavutettavia ja käytettäviä ja palvelevat
suomalaista mediaa, tutkijoita ja kaikkia historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta
kiinnostuneita kansalaisia.

Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien digitointi 1980-luvulle asti saattaa aineistot
laajempaan tutkimuskäyttöön ja turvaa aineiston pysyvän säilyttämisen
Kansalliskirjastossa.

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Käynnissä

Rahoittaja/-t

Helsingin Sanomain Säätiö

Yhteistyötaho/-t

.