Asettaja
  • Kansalliskirjasto
Toimikausi
1.1.2013 - 31.12.2015
Tila
Päättynyt
Tavoite ja tehtävät
Projektin tavoitteena on luoda pysyvä, keskitetty, avoimeen lähdekoodiin perustuva, Kansalliskirjaston ylläpitämä sanasto- ja ontologiapalvelu.
-
Rahoittaja/-t
Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteistyötaho/-t
.
Organisointi

Finto-projektia toteuttaa Kansalliskirjastossa työskentelevä projektiryhmä. Projektia ohjaavat ohjausryhmä sekä Kansalliskirjaston sisällä toimiva lähiohjausryhmä. Näiden lisäksi projektille on luotu laajennettu projektiryhmä, joka koostuu eri sidosryhmien edustajista.

Vaikutukset
-
Taustatietoa
-
Yhteystiedot
-
Asettamispäätös: 
-
Asiasanat
Avainsanat