Asettaja
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toimikausi
1.5.2014 - 31.12.2020
Tila
Käynnissä
Tavoite ja tehtävät
Projektin tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa muistiorganisaatiosektorin yhteinen asiakasliittymä, Finna-palvelu.
-
Rahoittaja/-t
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteistyötaho/-t
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke, Finna-konsortio
Organisointi

KDK-hanketta ohjaa KDK-ohjausryhmä. Kaikki Finnassa mukana olevat organisaatiot muodostavat Finna-konsortion. Finna-palvelun ohjausryhmä on Finna-konsortioryhmä.

Vaikutukset
-
Taustatietoa
-
Yhteystiedot
-
Asettamispäätös: 
-
Asiasanat
Avainsanat