Asettaja
  • Kansalliskirjasto
Toimikausi
1.8.2017 - 30.9.2019
Tila
Päättynyt
Tavoite ja tehtävät
Hanke on toinen vaihe Mikkelin Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa ja pohjautuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Kansalliskirjaston Mikkelin toimipisteen tutkimus- ja kehitystyöhön. Tutkimus- ja kehittämiskeskus tukee sekä toimijoiden tavoitteita että Etelä-Savon maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen strategiaa. Hanke saattaa yhteen eri toimijoita digitaalisen tiedonhallinnan, tutkimuksen ja aineistojen käytön edistämiseksi. Yhteistyössä kehitetään tarvittavia työkaluja, menetelmiä ja palveluja. Niitä otetaan käyttöön tuotannossa ja alueellisessa liiketoiminnassa.

Tavoitteena on mm. edistää digitaalisen tiedon hyödyntämistä alueen yrityksissä ja kehittää tässä tarvittavaa osaamista. Digitoidut aineistot saatetaan laajempaan käyttöön ja käyttäjillä on paremmat mahdollisuudet selata, hakea ja jakaa aineistoja. Kansalliskirjaston aineistojen tiedonlouhinta tuottaa sisältöaihioita, jotka auttavat yrityksiä ja yhteisöjä lisäämään palveluiden kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta ja nivovat yritykset osaksi laajempaa historiallista näkökulmaa. 

Hankkeessa kehitetään digitaalisen tiedon käsittelyn, esittämisen ja visualisoinnin tapoja. Koska kyse on suurista tietomääristä, toimenpiteillä edistetään erityisesti automaation laajempaa hyödyntämistä digitaalisten aineistojen käsittelyssä ja käyttöön saattamisessa.

Työpaketit ovat: 
1. Digitaalisesta raakadatasta käyttöön
2. Työkaluja ja prosesseja raakadatan käsittelyyn
3. Tiedonlouhinta innovaatioiden etsinnässä
4. Tiedolla johtaminen sekä 
5. Kansalaisarkiston kehittäminen.

Hankkeen tuloksena useilla eri kohderyhmillä - arkistot, kirjastot, tutkimusorganisaatiot, yritykset ja kansalaiset – on paremmat mahdollisuudet käyttää tietoa ja luoda siitä arvoa. 

Rahoittaja/-t
Euroopan aluekehitysrahasto, Kansalliskirjasto, Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin kaupunki ja Kansallisarkisto.

Tutkimus- ja kehitystyötä on rahoitettu Euroopan Unionin aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 –ohjelmasta.
Yhteistyötaho/-t
Helsingin yliopisto/Heldig, Aalto-yliopisto, COMHIS-projekti, FIN-CLARIN-konsortio, CSC, Rouenin ja Normandian yliopistot (Ranska), Eurooppalainen Horizon2020-hankekonsortio ja yritykset.
Organisointi

Kansalliskirjasto on hankkeen osatoteuttaja.

Vaikutukset
Digitalia mahdollistaa profiloitumisen digitaalisessa tiedonhallinnassa ja erityisesti historiallisten aineistojen hyödyntämisessä ja säilyttämisessä. Digitalia on merkittävä hankekumppani Etelä-Savon alueen yrityksille ja edistää digitaalisen tiedon hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä. Yhteistyö Digitalian tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu ja uusia kumppanuuksia solmitaan.

Helsingin yliopistoon on hiljattain perustettu Heldig, digitaalisen humanismin keskus. Koska yhteistyö Digitalian kanssa on tiivistä, kyseessä on Mikkelin alueelle myös erinomainen mahdollisuus kehittyä ja erikoistua digitaalisen tiedon tutkimuksessa.

Kansalliskirjaston digitoitu lehtiaineisto toimii tutkimuksen lähteenä entistä laajemmin Suomessa ja mahdollisesti myös kansainvälisesti. Aineiston kansalaiskäyttö lisääntyy edelleen ja uusia käyttäjäryhmiä saadaan mukaan. Kirjaston aineistojen jakelupaketteja kehitetään aineistoista saadun palautteen mukaisesti ja yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan.
Taustatietoa
-
Yhteystiedot
Minna
Kaukonen
Kansalliskirjasto
Saimaankatu 6
50100 MIKKELI
0504155450
Asettamispäätös: 
-
Avainsanat
logot_yhdessa.png