Asettaja
  • Kansalliskirjasto
Toimikausi
1.10.2019 - 30.9.2021
Tila
Käynnissä
Tavoite ja tehtävät
Digitaalinen avoin muisti (DAM) -hankkeen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia hyödyntää laajoja digitaalisia aineistoja. Hankkeessa yhdistetään digitaaliset aineistot, niiden käyttäjät ja yhteistyötahot sekä parannetaan aineistojen käyttömahdollisuuksia tiedon yhdistelyllä, luokittelulla ja jatkokäytön helpottamisella.

Kansalliskirjaston näkökulma on DAM-hankkeessa tutkijoissa ja heidän tarpeissaan käyttää avoimia aineistoja. Hankkeessa tuotetaan selvitys Louhoksen (Library Lab) eli digitaalisten aineistojen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisön luomisesta. Selvityksen pohjalta valitaan toteutuksen taso ja toimenpiteet hankkeeseen. Hankkeeseen valitaan myös kirjastoaineistolähteitä hyödyntävä pilottikäyttäjäryhmä, jonka tiedon käyttötapoja ja -tarpeita selvitetään. Tavoitteena on käyttäjälähtöinen tieto ja ymmärrys siitä, millaista tietoa käyttäjät tarvitsevat. Näin luodaan malli käyttäjäryhmien analysoinnille, vuorovaikutukselle ja yhteistyön kehittämiselle sekä laajennetaan käyttäjien tarpeisiin liittyvää osaamista.
-
Rahoittaja/-t
Euroopan unioni, Euroopan Aluekehitysrahasto
Tutkimus- ja kehitystyötä on rahoitettu Euroopan Unionin aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -ohjelmasta.
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikkelin kaupunki
Mikkelin yliopistokeskus
Kansalliskirjasto
Yhteistyötaho/-t
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Digitalia
Helsingin yliopisto
Memory Campus Mikkeli
Building Library Labs

Organisointi

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kansalliskirjaston ja Xamkin Digitalia-tutkimus- ja kehityskeskuksen kanssa. Digitalia kehittää hankkeessa digitaalisen tiedon käsittelyn, esittämisen ja visualisoinnin tapoja.

Vaikutukset
Hankkeen tuloksista hyötyvät muistiorganisaatiot, yritykset, tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Library lab -mallin avulla voidaan ideoida, arvioida ja kehittää käyttäjien palveluista ja toiminnoista sekä digitaalisista aineistovarannoista yhtenäisempää toimivaa kokonaisuutta.
Yhteystiedot
Liisa
Näpärä
Suunnittelija
Tutkimuskirjasto
Kansalliskirjasto

Saimaankatu 6

50100 MIKKELI

050 5059638

liisa.napara@helsinki.fi

Asettamispäätös: 
-
Leverage from the EU.