Constantine the African’s Pantegni

Tutkimuksen kohteena on yksi kaikkein vanhimmista Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluvista teoksista, keskiaikainen lääketieteen oppikirja, Constantinus Africanuksen Pantegni.

Linkki teokseen Theorica Pantegni . Facsimile and Transcription of the Helsinki manuscript (Codex EÖ.II.14) Doria-palveluun

Tavoite ja tehtävät

Pantegni oli laajassa käytössä oppi- ja käsikirjana Euroopan ensimmäisissä yliopistoissa ja lääketieteellisissä kouluissa 1100-luvulta lähtien. Teos on ensimmäinen latinan kielellä kirjoitettu lääketieteellisen tiedon laaja yleisesitys, joka mullisti länsimaisen lääketieteen ja nosti sen uudelle tasolle. Teos pohjautuu arabiankieliseen alkutekstiin, Haly Abbasin (n. 930–994) al-Kitāb al-Malakīin.
Teoksesta on säilynyt useita keskiaikaisia käsikirjoituksia, joista yksi vanhimmista, 1100-luvulta peräisin oleva Codex Eö.II.14, kuuluu Kansalliskirjaston kokoelmiin. Väitöstutkimuksessa tarkastellaan Pantegnin Theorica-osan tekstihistoriaa ja erilaisia versioita toistaiseksi laajimpaan käsikirjoitusaineistoon ja systemaattisimpaan vertailuun perustuen.

Linkki teokseen Theorica Pantegni . Facsimile and Transcription of the Helsinki manuscript (Codex EÖ.II.14) Doria-palveluun

Tavoitteena on saada teosta koskeva väitöskirja valmiiksi, esitarkastukseen jätettäväksi.

Vaikutukset

Constantinus Africanuksen Pantegni on vanhimpia Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluvia teoksia. Sen perusteellinen tieteellinen tutkimus on haastavaa. Todella vanha teos mullisti aikansa lääketieteen, se kiinnostaa alansa tutkijoita kansainvälisesti ja on alkuperäisten kieltensä puolesta kiinnostava teos myös kansainvälisesti.

Asettaja

Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoon on saatu lahjoitus

Yhteistyötaho/-t

Kansalliskirjasto, Helsingin Yliopisto ja sen teologinen tiedekunta