Hyppää pääsisältöön

COMHIS- Computational History and the Transformation of Public Discourse in Finland, 1640–1910

COMHIS-hankkeen lähtökohtana on tutkia ja arvioida uudelleen suomalaisen julkisen keskustelun luonnetta ja laatua vuosina 1640 – 1910. Hankkeessa analysoidaan, miten kielirajat, eliittikulttuuri ja populaari keskustelu, tekstien uudelleen käyttö ja julkaisujen kanavat olivat vuorovaikutuksessa keskenään. Koska hankkeen keskeinen lähdeaineisto koostuu digitoiduista suomalaisista sanomalehdistä, on Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus sille tärkeä kumppani. Kansalliskirjaston digitoima sanomalehtiaineisto vuoteen 1910 asti on vapaassa käytössä digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun kautta.

Tavoite ja tehtävät

Projekti tutkii julkisen keskustelun muutosta Euroopassa ja Suomessa 1640 – 1910 sekä suomalaista tiedontuotantoa osana eurooppalaista kehitystä. Projekti käyttää lähteinään digitoituja historiallisia sanomalehtiä ja kirjastoluetteloita. Digitoitujen sanomalehtien laatua parannetaan ja niitä tutkitaan mm. tekstinlouhinnan avulla.

Poikkitieteellinen projekti vahvistaa tutkimuksen ja tutkimuksen lähteitä tarjoavan Kansalliskirjaston yhteistyötä merkittävästi. COMHIS on uusi avaus muistiorganisaatioiden toiminnassa digitaalisen humanismin alalla; se edistää avointa tiedettä uudella tavalla.

Asettaja

Kansalliskirjasto
Digitointi- ja konservointikeskus -tulosalue

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Rahoittaja on Suomen Akatemia. Kansalliskirjastolla ja muilla osallistuvilla organisaatioilla on omarahoitusosuus.

Yhteistyötaho/-t

Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen lisäksi Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta sekä Turun yliopiston kulttuurihistorian laitos, joka koordinoi hanketta ja Turun yliopiston informaatioteknologian laitos.