Asettaja
  • Kansalliskirjasto
  • Digitointi- ja konservointikeskus -tulosalue
Toimikausi
1.1.2016 - 31.12.2019
Tila
Päättynyt
Tavoite ja tehtävät
Projekti tutkii julkisen keskustelun muutosta Euroopassa ja Suomessa 1640 – 1910 sekä suomalaista tiedontuotantoa osana eurooppalaista kehitystä. Projekti käyttää lähteinään digitoituja historiallisia sanomalehtiä ja kirjastoluetteloita. Digitoitujen sanomalehtien laatua parannetaan ja niitä tutkitaan mm. tekstinlouhinnan avulla.

Poikkitieteellinen projekti vahvistaa tutkimuksen ja tutkimuksen lähteitä tarjoavan Kansalliskirjaston yhteistyötä merkittävästi. COMHIS on uusi avaus muistiorganisaatioiden toiminnassa digitaalisen humanismin alalla; se edistää avointa tiedettä uudella tavalla.

COMHIS-hankkeen lähtökohtana on tutkia ja arvioida uudelleen suomalaisen julkisen keskustelun luonnetta ja laatua vuosina 1640 – 1910. Hankkeessa analysoidaan, miten kielirajat, eliittikulttuuri ja populaari keskustelu, tekstien uudelleen käyttö ja julkaisujen kanavat olivat vuorovaikutuksessa keskenään. Koska hankkeen keskeinen lähdeaineisto koostuu digitoiduista suomalaisista sanomalehdistä, on Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus sille tärkeä kumppani. Kansalliskirjaston digitoima sanomalehtiaineisto vuoteen 1910 asti on vapaassa käytössä digi.kansalliskirjasto.fi -palvelun kautta.

Rahoittaja/-t
Rahoittaja on Suomen Akatemia. Kansalliskirjastolla ja muilla osallistuvilla organisaatioilla on omarahoitusosuus.
Yhteistyötaho/-t
Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen lisäksi Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta sekä Turun yliopiston kulttuurihistorian laitos, joka koordinoi hanketta ja Turun yliopiston informaatioteknologian laitos.
Organisointi

.

Vaikutukset
-
Taustatietoa

Mikkelistä on Kansalliskirjaston johdolla kehittymässä keskeinen digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksen keskus, myös kansainvälisesti. Kansalliskirjasto on yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa perustanut Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Digitalia) Mikkeliin. COMHIS-tutkimusprojekti tulee nivoutumaan tiiviisti myös keskuksen toimintaan.

Yhteystiedot
-
Asettamispäätös: 
-
Asiasanat
Avainsanat