Books of the Medieval Parish Church

Tavoite ja tehtävät

Books of the Medieval Parish Church (BOMPAC) on Jaakko Tahkokallion johtama ERC Starting Grant -hanke, jonka toteutuspaikka on Kansalliskirjasto. Hanke tutkii keskiaikaisten seurakuntakirkkojen kirjavarustelua Kansalliskirjaston ja Tukholman Riksarkivetin pergamenttifragmenttien avulla. Se julkaisee artikkeleja ja tutkimusdataa avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti.

Asettaja

Kansalliskirjasto
European Research Council

Toimikausi

-

Projektin tila

Käynnissä

Rahoittaja/-t

European Research Council

Yhteistyötaho/-t

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta, Riksarkivet (Tukholma)