AVIISI – sanomalehtien kultainen vuosisata käyttöön

Suunnitella, rakentaaja pilotoida toimintamalleja, jonka avulla digitaalisten, tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen käyttöä nykylainsäädännön sallimaa laajemmin voidaan testata alueellisissa piloteissa Mikkelin seudulla.

Tavoite ja tehtävät

AVIISIn tavoitteena on yhteistyössä Kopioston, sanomalehtitalojen ja Kansalliskirjaston kanssa sopien laajentaa tekijänoikeuden alaisen digitaalisten sanomalehtiaineistojen käyttöä yhteistyössä sopien ja vaiheittain edeten.
Tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja pilotoida toimintamalleja, joiden avulla voidaan sopien saattaa 1900- ja 2000-luvun tekijänoikeudenalaisia digitaalisia sanomalehtiä nykyistä laajempaan käyttöön.

Asettaja

Helsingin yliopisto
Kansalliskirjasto
Digitointi- ja konservointikeskus -tulosalue

Toimikausi

-

Projektin tila

Valmis

Rahoittaja/-t

Hanketta toteuttaa Helsingin yliopiston Mikkelissä sijaitseva Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus. Hanketta rahoittavat lisäksi EU:n aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Kaakon Viestintä Oy/Länsi-Savo, Viestilehdet Oy/Maaseudun tulevaisuus sekä Kopiosto.
Tutkimus- ja kehitystyötä on rahoitettu Euroopan Unionin aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 –ohjelmasta.

Yhteistyötaho/-t

Aviisi on askel kohti avointa tietoyhteiskuntaa ja se on yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Aviisi-hanke linkittyy Opetus-ja kulttuuriministeriön digitaalisten oppimateriaalien Pilviväylä-hankkeeseen ja tukee Mikkelin kaupungin strategista LUPAUS-2016 ohjelmaa.

Yhteistyötahoina ovat myös ohjausryhmään kuuluvat Mikkelin maakunta-arkisto, Etelä-Savon Maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, MAMK – Mikkelin Ammattikorkeakoulu, ELKA Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Kopiosto ry, Kaakon Viestintä / Länsi-Savo ja Viestilehdet Oy / Maaseudun Tulevaisuus