Asettaja
  • Helsingin yliopisto
  • Kansalliskirjasto
  • Digitointi- ja konservointikeskus -tulosalue
Toimikausi
1.1.2015 - 31.12.2016
Tila
Päättynyt
Tavoite ja tehtävät
AVIISIn tavoitteena on yhteistyössä Kopioston, sanomalehtitalojen ja Kansalliskirjaston kanssa sopien laajentaa tekijänoikeuden alaisen digitaalisten sanomalehtiaineistojen käyttöä yhteistyössä sopien ja vaiheittain edeten.
Tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja pilotoida toimintamalleja, joiden avulla voidaan sopien saattaa 1900- ja 2000-luvun tekijänoikeudenalaisia digitaalisia sanomalehtiä nykyistä laajempaan käyttöön.

Suunnitella, rakentaaja pilotoida toimintamalleja, jonka avulla digitaalisten, tekijänoikeudenalaisten sanomalehtiaineistojen käyttöä nykylainsäädännön sallimaa laajemmin voidaan testata alueellisissa piloteissa Mikkelin seudulla.

Rahoittaja/-t
Hanketta toteuttaa Helsingin yliopiston Mikkelissä sijaitseva Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus. Hanketta rahoittavat lisäksi EU:n aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Kaakon Viestintä Oy/Länsi-Savo, Viestilehdet Oy/Maaseudun tulevaisuus sekä Kopiosto.
Tutkimus- ja kehitystyötä on rahoitettu Euroopan Unionin aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 –ohjelmasta.

Yhteistyötaho/-t
Aviisi on askel kohti avointa tietoyhteiskuntaa ja se on yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Aviisi-hanke linkittyy Opetus-ja kulttuuriministeriön digitaalisten oppimateriaalien Pilviväylä-hankkeeseen ja tukee Mikkelin kaupungin strategista LUPAUS-2016 ohjelmaa.

Yhteistyötahoina ovat myös ohjausryhmään kuuluvat Mikkelin maakunta-arkisto, Etelä-Savon Maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, MAMK – Mikkelin Ammattikorkeakoulu, ELKA Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Kopiosto ry, Kaakon Viestintä / Länsi-Savo ja Viestilehdet Oy / Maaseudun Tulevaisuus
Organisointi

Projektin ohjausryhmän tehtävänä on tukea, ohjata ja seurata projektin edistymistä rahoittajan ohjeiden mukaan. Rahoittajan edustaja on ohjausryhmässä valvojana.

Projektiryhmä on kokoaa yhteen, työskentelee, esittelee ja informoi. Projektiryhmän apuna on tekninen ja oikeudellinen asiantuntijaryhmä.

Tekninen asiantuntijaryhmä tukee ja avustaa projektiryhmää järjestelmän kehittämisen teknisissä asioissa

Oikeudellinen asiantuntijaryhmä toimii oikeudellisena asiantuntijana, neuvonantajana ja tukena.  Kopiostolle esitettiin kutsu oikeudelliseen asiantuntijaryhmään.

Palveluntoimittajilta ostetaan projektiin tarvittavia palveluja.

Vaikutukset
-
Taustatietoa

Lisätietoja myös Aviisin blogista: http://blogs.helsinki.fi/digiaviisi/

Yhteystiedot
-
Asettamispäätös: 
-
Asiasanat
Avainsanat
logot_yhdessa.png