Poimintoja vuodelta 2019

Sisällysluettelo

Kirjastokortti ja -järjestelmä vaihtuivat

Syyskuun alussa Kansalliskirjaston käyttämä kirjastojärjestelmä vaihtui, ja konkreettisesti se näkyi Tutkimuskirjaston asiakkaille uutena kirjastokorttina.
Uusi järjestelmä mahdollisti Kansalliskirjaston monimuotoisten aineistojen esittämisen paremmmin, ja esimerkiksi kansalliskokoelma (Fennica) tuli tilattavaksi napin painalluksella hakupalvelun kautta.

Kirjastokortti muuttuu

Syksyn 2019 muutokset

Koha tuo muutoksia Kansalliskirjaston kirjastopalveluihin

Avoimet aineistot

Kansalliskirjasto edisti monin tavoin avointa tiedettä ja julkaisemista.

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus ja siihen liittyvät FinELibin neuvottelut tieteellisten kustantajien kanssa saivat julkista huomiota ja laajaa tukea tiedeyhteisöltä.

FinELibin Wiley-sopimukseen mukaan avoin julkaiseminen

FinELibin neuvottelut Taylor & Francisin kanssa päättyneet tuloksettomina

Uusia aineistoja tutkimuksen käyttöön

Tekijänoikeudenalaisen aineiston avaamista verkossa tutkimuskäyttöön edistettiin useassa hankkeessa. Toukokuussa avattiin kolmen vuoden sopimuksella tutkimuskäyttöön 2000 kirjaa digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa.

Kansalliskirjasto avaa 2000 kirjaa yleisön ja tutkijoiden verkkokäyttöön

Vuonna 2017 alkanut Haka-hanke, jossa edistettiin sanoma- ja aikakauslehtiaineiston tutkimus- ja opetuskäyttöä kuuden pilotoivan organisaation kanssa, jatkui ja sen pohjalta valmisteltiin laajempaa Tutkain-hanketta. Vuoden aikana järjestettiin eri yliopistoissa dataklinikoita, joissa tutkijoita ja opiskelijoita perehdytettiin kirjaston digitaalisten aineistojen hyödyntämiseen tutkimuksessa ja opetuksessa.

Projekti Sanoma- ja aikakauslehtiaineiston tutkimus- ja opetuskäytön edistäminen

Tutkain - Kotimaisia lehtiaineistoja tutkimuskäyttöön verkossa

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot

Kansalliskirjasto vaalikuumeessa

Kansalliskirjasto järjesti - tiettävästi ensimmäistä kertaa - vaalikeskustelun, jossa tentattiin kansanedustajaehdokkailta vastauksia kirjaston kannalta tärkeisiin kysymyksiin: Miten varmistetaan tieteellisen tiedon saatavuus ja digitaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen? Kokoavana teemana oli kysymys Tarvitseeko suomalainen yhteiskunta sivistystä?

Vaalien yhteydessä kirjasto kerää suuren määrän kiinnostavaa aineistoa: painettuina mm. mainoksia, julisteita ja flaijerita pienpainatekokoelmaamme. Verkkoaineistoa kerätään eri sivuistoilta ja sosiaalisesta mediasta esim. hashtag ja asiasanaperusteisesti.
Blogikirjoitus Kansalliskirjasto vaalikuumeessa

Uusi julkaisu: Kansalliskirjaston vuosi

Ensimmäinen Kansalliskirjaston vuosi -lehti ilmestyi keväällä. Vuosittain ilmestyvä lehti kertoo Kansalliskirjaston toiminnasta ja palveluista kiinnostavasti ja ymmärrettävästi.

Vuoden 2019 lehden pääteemoja ovat Finnan tarjoamat mahdollisuudet tutkijoille, Mikael Agricolan kotikirjasto, akateeminen sivistys ja Kansalliskirjaston sähköiset palvelut.

Kansalliskirjaston vuosi 2019

Kirjastoverkkopäivät kokosivat kirjastoalan ammattilaiset yhteen

Joka toinen vuosi järjestettävillä kirjastoverkkopäivillä keskusteltiin mm. tieteellisten julkaisujen avoimuudesta, tekoälyn hyödyntämisestä aineistojen automaattisessa kuvailussa, valtakunnallisen hakupalvelun Finna.fi:n kehittämisestä sekä kirjastojärjestelmien yhteen toimivuudesta.

Pala palalta paremi, kirjastoalan ammattilaiset koolla Helsingissä 23. – 24.10.

Kirjastoverkkopäivien ohjelma

Valokuvia kirjastoverkkopäiviltä
 

Melindan rooli vahvistui

Metatietovarasto Melindan rooli kuvailun ekosysteemin keskiössä korostui, kun se kokoaa kirjastoaineistojen metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun ympäristön Suomen kirjastoille.

Melindassa on mukan 136 organisaatiota ja tietuemäärä on yli 15 miljoonaa.

Helmet-kirjastot mukana Melinda-yhteistyössä

Kansalliskirjasto ja Suomen Kirjastopalvelu Oy sopivat kotimaisten kirjojen kuvailuyhteistyöstä

YSAsta YSOon

Sisällönkuvailussa siirryttiin Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta YSA:sta sekä sen ruotsinkielisestä vastineea Allärsista Yleisen suomalaisen ontologian YSO:n käyttöön. Monikielinen YSO tehostaa kuvailua ja ontologian koneluettava rakenne mahdollistaa kehittyneemmät hakusovellukset tulevaisuudessa.

Kirjastot siirtyvät YSAsta YSOon - mikä muuttuu?

Digitaaliset aineistot -palvelua kehitettiin

Digi.kansalliskirjasto.fi-palveluun lisättiin sanoma- ja aikakauslehtien sekä pienpainatteiden lisäksi myös kirjat, ja hakua kehitettiin vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.

Digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa voit hakea yhdellä haulla tietoa kaikista sisällöistä

Lehtileikkeitä digitaalisina – aiheiden ja tyyppien jakaumasta

Nopat, bitit ja Minna Canth

Vuoden päänäyttely Nopista bitteihin esitteli suomalaisen pelaamisen kehittymistä kolmella vuosisadalla. Näyttely onnistui hyvin ja se kiinnosti myös nuoria kävijöitä.

Nopista bitteihin - 200 vuotta suomalaista pelaamista

Kuvia pelinäyttelystä

Blogikirjoitus: Pelejä ja pelureita


Minna Canthin syntymän 175-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kahvilanäyttelyssä Mitä Minna Canth luki? oli esillä Minnalle tärkeitä kirjoja ja hänen kommenttejaan niistä.

Mitä Minna Canth luki?

Kolme Sibeliuksen kantaattia ilmestyi ensijulkaisuna

Syyskuussa julkaistiin Jean Sibeliuksen koottujen teosten sarjan nide, joka sisältää neljä kantaattia kuorolle ja orkesterille.
Niteen kantaateista peräti kolme tuli ensimmäistä kertaa kaikkien esittäjien saataville, sillä Impromptun (op. 19), Sandelsin (op. 28) sekä Islossningen i Uleå älv -kantaatin (op. 30, Jäänlähtö Oulujoesta) orkesteripartituurit jäivät säveltäjän elinaikana julkaisematta.

Kolme Jean Sibeliuksen kantaattia ilmestynyt ensijulkaisuna

Niteen on toimittanut Sakari Ylivuori. Kuvaaja Markku Pihlaja.

Lahjoitus: Sibeliuksen Kaiutar-laulun käsikirjoitus

Kirjailijaliitto lahjoitti Kansalliskirjastolle harvinaisen kokonaisuuden sävellyskäsikirjoituksia, jotka on omistettu runoilija Larin-Kyöstille. Lahjoituksen ainutlaatuinen harvinaisuus on Sibeliuksen laulun käsikirjoitus Kaiutar-laulusta omistuskirjoituksen kera. Se on ainut tunnettu Sibeliuksen laulun käsikirjoitus.

Uutinen lahjoituksesta

Kuvia lahjoituksesta

Nuottijulkaisut verkkoon

Vuonna 2018 alkanut nuottien digitoinnin pilottihankkeessa valittiin, luetteloitiin, digitoitiin ja julkaistiin pieni määrä tekijänoikeudesta vapaita Paciuksen nuottijulkaisuja digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa avoimeen käyttöön: https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=161. Hanke kartoitti nuottidigitoinnin mahdollisuuksia ja haasteita.

Vanhimmat suomalaiset nuottijulkaisut verkkoon

hankkeen loppuraportti

Vuoden asiakas: Translocalis-tietokantaa tuottava työryhmä

Vuoden asiakkaana palkittiin  työryhmä, joka tutkii 1800-luvun lehdissä julkaistuja paikalliskirjeitä ja hyödyntää monipuolisesti Kansalliskirjaston digitoimia lehtiaineistoja. Palkinnon vastaanotti FT, tutkijatohtori Heikki Kokko, joka koordinoi työryhmän työtä.

Kansalliskirjaston vuoden asiakas 2019
Tutustu digitoituihin lehtiaineistoihin: Digi.kansalliskirjasto.fi
 

Tiloja tiivistettiin

Tilojen tiivistämistä jatkettiin: Helsingissä luovuttiin Leipätehtaan toimipisteestä ja Urajärvellä luovuttiin 1950-luvulla käyttöön otetusta kirjavarastosta.

Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut muuttaa tammikuussa Helsingin keskustaan

Viimeisessä vaiheessa Urajärvellä jaettiin ylimääräisiä kappaleita mm. väittelijöille