Poimintoja vuodelta 2018

Sisällysluettelo

Avoin tiede ja julkaiseminen

Pyrkimys avoimeen julkaisemiseen näkyi mm. FinELib-konsortion tiedelehtikustantajien kanssa käymissä neuvotteluissa. Yliopistojen rehtorit asettuivat tukemaan tätä pyrkimystä.

Vuoden lopulla FinELibin neuvottelut Taylor & Francicin ja Wileyn kanssa olivat haastavassa tilanteessa.

Kansalliskirjasto kannatti eurooppalaista Plan S -julistusta, joka pyrkii nopeuttamaan tutkimustulosten avointa julkaisemista. Tällä hetkellä suuri osa tieteellisestä tutkimuksesta julkaistaan perinteisissä tilausmaksullisissa tiedejulkaisuissa. Monissa näistä lehdistä artikkelin saa avoimeksi maksamalla erillisen maksun. Plan S -julistukseen sitoutuneet rahoittajat vaativat, että tutkimustulokset julkaistaan vuoden 2020 alun jälkeen joko kokonaan avoimissa tiedejulkaisuissa tai avoimilla julkaisualustoilla.

Lue uutinen Yliopistorehtorit vaativat tiedelehtikustantajilta siirtymistä avoimeen julkaisemiseen
Lue uutinen FinELibin neuvottelut Taylor & Francisin ja Wileyn kanssa haastavassa tilanteessa
Lue uutinen Kansalliskirjasto sitoutuu tukemaan tiedejulkaisujen avoimuutta

Verkkoaineistoja tutkijoille ja avoimeen verkkokäyttöön

Runsaasta kiinnostuksesta ja käytöstä nauttineet historialliset sanoma- ja aikakauslehdet (ajalta 1771–1929) saivat jatkoajan avoimelle verkkokäytölle vuoden 2020 loppuun asti.

Sanoma- ja aikakausilehtien tutkimuskäyttöä edistetään kesällä alkaneessa pilottihankkeessa, missä digi.kansalliskirjasto.fi -palveluun tunnistautunut käyttäjä saa omalle koneen myös tekijänoikeuksien alaista aineistoa tutkimuskäyttöön. Kokeilu jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.

Kesällä toteutettiin digi.kansalliskirjasto.fi –palvelussa käyttäjäkysely, joka osoitti, että aineiston käyttö on monipuolista ja ulottuu akateemisesta tutkimuksesta historian harrastukseen. Käyttäjätyytyväisyys oli erittäin korkea (net promoter score +61). Käyttäjien keskeinen toive oli saada palveluun lisää aineistoja.

Tutustu Digi.kansalliskirjasto.fi
Lue uutinen Kansalliskirjasto avasi lisää digitoituja lehtiaineistoja avoimeen verkkokäyttöön
Lue uutinen Kansalliskirjaston digitoimat lehdet vuoteen 1929 asti ovat avoimessa verkkokäytössä vuoden 2020 loppuun
Lue artikkeli Omalta koneelta käyttämään tekijänoikeuden alaisia aineistoja Tietolinja-verkkojulkaisusta
Lue uutinen Historialliset karjalaiset sanomalehdet digikäyttöön
Lue artikkeli: Hieno palvelu, mutta sisältöä lisää – Kansalliskirjasto kyseli Digi-palvelun käyttökokemuksia

Uusi kirjastojärjestelmä

Vuoden alkupuolella tehtiin päätös, jonka mukaisesti Kansalliskirjasto ryhtyi valmistelemaan avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmää.

Lue uutinen Kansalliskirjasto liittyy korkeakoulujen järjestelmäyhteistyöhön valmistelemaan avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönottoa

Finna.fi -palvelun käyttö lisääntyi ja käyttäjät olivat siihen tyytyväisiä

Finna palvelun käyttö ja kattavuus laajeni useilla mittareilla mitattuna: palvelun käyttö jatkoi kasvua ja nyt palvelusta löytyy jo 15 miljoonaa aineistoa suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden kokoelmista. Organisaatioita on mukana vuoden lopussa 344.

Myös palvelun käyttäjien tyytyväisyys ja halukkuus suositella sitä muille lisääntyivät.

Lue uutinen Digitaalinen kulttuuriperintö karttuu ennätysvauhtia – jo 15 miljoonaa aineistoa Finna.fi-palvelussa
Lue uutinen KAVI avasi oman näkymän Finnaan
Lue uutinen Käyttäjien tyytyväisyys kasvoi – yhä useampi suosittelisi Finnan käyttöä

NewsEye - Uutissilmä

Monitieteinen ja kansainvälinen NewsEye-tutkimusprojekti (2018 - 21) edistää uusien konseptien, menetelmien ja työkalujen luomista digitaalisille ihmistieteille ja parantaa näin erilaisten käyttäjien pääsyä historiallisten aineistojen lähteille. Projekti yhdistää humanistien, tietojenkäsittelytieteen ja kirjastokentän asiantuntemusta ja tuottaa uutta menetelmäosaamista mm. historiallisten tekstien tekstintunnistukseen, artikkelien eristämiseen ja nimien tunnistamiseen.

Kansalliskirjasto toimittaa hankkeen käyttöön sanomalehtidataa vuoteen 1918 asti projektin ja testaa kehitettäviä työkaluja. Projektin rahoittaa Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelma. Eurooppalaisia partnereita on Helsingin yliopiston yksiköiden lisäksi seitsemän: kansalliskirjastoja ja yliopistoyksiköitä.

 
NewsEye-projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 –rahoitusohjelmasta, EU-sopimusnumero 770299.

Lue uutinen: Kansalliskirjasto mukana kehittämässä digitaalista uutissilmää
Lue blogikirjoitus Enthusiasm about the new horizons – automatic data science adapted to European history and its everyday documents: newspapers

Vuoden asiakas -palkinto Lappeenrannan museoille

Lappeenrannan museot toivat Finna-palveluun kuvia vanhasta Viipurista. Aineisto sisältää yli 1300 ennen näkemätöntä digitoitua valokuvaa intendentti Juha Lankisen (1937–2015) kokoelmasta. Julkaistut kuvat ovat pääasiassa Juha Lankisen isän, arkkitehti Jalmari Lankisen (1894–1970) ottamia valokuvia Viipurista ja Etelä-Karjalasta 1920–60-luvuilta.

Ainutlaatuinen ja arvokas aineisto herätti tuhansien kiinnostuksen Suomessa ja Venäjällä.

Lue uutinen Lappeenrannan museot Kansalliskirjaston vuoden asiakas 2018

WideChallenge

WIDE - Open Source Science -tapahtuma toteutettiin yhteistyössä CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen, Kansalliskirjaston, Helsingin yliopiston tietotekniikkapalveluiden ja Helsinki Think Companyn kanssa. Haastekilpailun osallistujat koodasivat uusia teknisiä sovelluksia käyttämällä Kansalliskirjaston tarjoamaa avointa dataa ja avoimia rajapintoja.

Lue tapahtumailmoitus WIDE – Avoimen tieteen haastekilpailu
Lue uutinen Politiikan kristallipallo ja selainlaajennos tiedon etsimiseen – haastekilpailussa luotiin uusia ratkaisuja tieteen avoimuuden edistämiseen

Lisätietoa

Kansalliskirjasto on myös ohjelmistotalo

Perinteisen kirjastotoiminnan ohella Kansalliskirjasto on myös merkittävä ohjelmistotalo, joka tarjoaa erilaisia alustapalveluja monen sektorin organisaatioasiakkaille. Erityistä huomiota kiinnitetään saavutettavuuteen ja käytettävyyteen.

Lue artikkeli Avoin koodi avaa kansainväliset yhteydet

Kai Ekholm eläköityi

Kai Ekholm eläköityi 17 johtamisvuoden jälkeen. Lokakuussa järjestettiin juhlaseminaari ja marraskuussa paljastettiin Kai Ekholmin muotokuva. Toimikautensa aikana Ekholm edisti Kansalliskirjaston palveluiden digitalisointia, suomalaisten kirjastojen ja muistiorganisaatioiden yhteistyötä sekä kansallisen digitaalisen palveluinfrastruktuurin kehittämistä.

Lue uutinen Kansalliskirjaston johtaja ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm eläköityy syyskuun 2018 alussa
Lue tapahtumakutsu Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmin juhlaseminaari 2.10.2018
Lue uutinen Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmin muotokuva paljastettiin

Uudeksi ylikirjastonhoitajaksi valittiin FT Cecilia af Forselles

Cecilia af Forselles korosti valinnan yhteydessä kansakunnan muistin tärkeyttä: "kansakunnan muisti on edellytys, että pystyy ymmärtämään nykymaailmaa ja hahmottamaan tulevaisuutta".

Lue uutinen Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajaksi on valittu Cecilia af Forselles

 

Näyttelyt - Kaunista!

Vuoden päänäyttely oli Kaunista! -näyttelykokonaisuus, jossa päästiin tutustumaan Kansalliskirjaston omien kokoelmien kirjansidonnan helmiin aina 1400-luvulta aina 1900-luvun alkupuolelle asti. Lisäksi kokonaisuudessa nähtiin tämän päivän kirjasidonnan pohjoismaisia huippuja. Kokonaisuuden täydensi Tatjana Bergeltin luoma ainutlaatuinen Kansalliskirjaston taiteilijakirjasarja Ajan muisti.

Näyttelyn yhteydessä järjestettiin myös kirjansidonnan työpajoja kiinnostuneille.

Lue uutinen KAUNISTA! -näyttely esittelee kirjansidoksia 1400-luvulta tähän päivään
Lue uutinen KAUNISTA! -näyttelykokonaisuus täydentyi Tatjana Bergeltin taiteilijakirjasarjalla
Lue Tapahtumauutinen Kirjansidonnan työpaja

Lahjoitukset

Kirjaston kokoelmiin saatiin merkittäviä lahjoituksia. Sveitsiläisen Felix Stollin testamettilahjoituksena Kansalliskirjasto vastaanotti Mikael Agricolan kotikirjastoon kuuluneen teoksen. Nimiösivulle tehty kirjaus kertoo, että Agricola on ostanut kirjan Wittenbergissä kesäkuun kolmas päivä vuonna 1537.

Heikki A. Reenpään kokoelmahuone avattiin uusittuna vuoden lopussa.

Lue uutinen Mikael Agricolan kotikirjastoon kuulunut kirja lahjoitettiin Kansalliskirjastolle
Lue uutinen Professori Heikki A. Reenpään kokoelmahuone on avattu uudistettuna
Lue uutinen Heikki Kiljanderin laaja exlibris-kokoelma lahjoituksena Kansalliskirjastolle
Lue uutinen Viipurin Lauluveikkojen sävellyskäsikirjoitukset Kansalliskirjastoon

 

Uusia julkaisuja

Naisia Kansalliskirjastossa -teos nosti esille aarteita kirjaston kätköistä esittelemällä yli 300 naista 1700-luvulta 1900-luvulle. Teos on Kansalliskirjaston ystäväkirja eli sen myyntituotolla tuetaan kirjaston ystävätoimintaa.

Vapaaseen verkkokäyttöön julkaistiin postuumisti kaksi e-kirjaa, jotka pohjautuvat Peter von Baghin Kansalliskirjastolle luovuttamiin sähköisiin käsikirjoituksiin. Myös Max Jabsonin kirjastoa koskeva teos julkaistiin e-kirjana vapaaseen verkkokäyttöön painoversion lisäksi.

Elokuvan almanakka: 69 katsetta vuosisadan historiaan
Elokuvan muisti
Max Jakobsonin kirjasto : kokoajansa näköinen

Lue uutinen Peter von Bagh nivoo taidokkaasti elokuvien heijastumat ja maailmanhistorian suuret tapahtumat yhteen
Lue uutinen Max Jakobsonin kirjasto -teos kertoo kokoajastaan
Lue uutinen Naisia Kansalliskirjastossa -kirja on ilmestynyt

Kupoli Live -illat Kupolisalissa

Kirjastossa järjestettiin konsertteja ja osallistuttiin mm. Taiteiden yöhön monipuolisella ohjelmalla. Uudenlainen tapahtumakonsepti nähtiin Kupoli Live -illoissa, missä artisti luovutti uuden levynsä vapaakappalekokoelmaan ja nautittiin Litku Klementin ja Asan musiikista.

Katso tapahtuma Kupoli Live - Litku Klemetti (duo)

Katso tapahtuma Kupoli Live - Asa

 

Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon ei edennyt

Varastokirjaston yhdistämisen suunnittelua Kansalliskirjastoon jatkettiin alkuvuonna, mutta asia ei edennyt poliittisessa päätöksenteossa.

Lue uutinen Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston yhdistymisestä ei päätöstä tällä hallituskaudella

Kirjastokorttelin Fabiania-rakennuksen julkisivua korjattiin

Kansalliskirjaston kortteliin kuuluvan rakennuksen Fabiania-rakennuksen julkisivun rappaus, kalkkimaalaukset, ikkunoiden ulkopuitteet ja ulko-ovet korjattiin. Myös Fabianian sisäpuolella tehtiin muutostöitä, kun valmistauduttiin henkilökuntatilojen tiivistämiseen.

Lue uutinen Fabianian julkisivun korjaustyöt ovat käynnistyneet