Pirjo Kukkosen rahasto

Professori Pirjo Kukkosen nimikkorahaston, joka on perustettu Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston yhteyteen, tarkoituksena on säilyttää ja kartuttaa käännöksiin liittyvää kulttuuriperintöämme huomioiden sen tärkeän aseman, joka käännöksillä on ollut ja on tiedon ja kulttuuriperinnön siirtämisessä eri kielten, maiden ja kulttuurien välisenä käännöstoimintana. Käännösten kulttuuriperintö toteutuu digitalisoituna hankkeena, jonka kolmikielinen nimi on Käännösten kirjasto – Översättningsbiblioteket – The Library of Translations ja se on osana Kansalliskirjaston digitaalista kirjastoa ja Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastoa.

Käännösten kirjasto on digitaalinen resurssi, jossa alkuperäiset niin tietokirjallisuuden kuin kaunokirjallisuuden tekstit ja käännökset ovat kansalliskieltemme suomen ja ruotsin rinnakkaisteksteinä pilottihankkeen ensi vaiheessa. Seuraavat vaiheet käsittävät käännökset kansalliskieltemme ja pohjoismaisten kielten välillä sekä muiden kielten kuten kreikan, latinan, saksan, ranskan, venäjän, englannin jne. käännöksiä ja uuskäännöksiä. Käännösten kirjasto avautuu digi.kansalliskirjasto.fi ‑käyttöliittymässä.

Professori Kukkosen pitkä tutkijanura käsittää kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkimusta. Hän on ensimmäinen ruotsin kielen kääntämiseen nimitetty professori Helsingin yliopistossa, humanistisen tiedekunnan suomalais-ugrilaisessa ja pohjoismaisessa osastossa. Hän on erityisesti semiootikko (merkityksen tutkija) ja käännöstutkija, jonka pääasiallinen tutkimus käsittää kansalliskieltemme suomen ja ruotsin sekä pohjoismaisten kielten tutkimusta. Semiootikkona hän liikkuu merkkien valtakunnassa, erilaisten merkkien, merkkijärjestelmien ja kielipelien parissa, ts. miten merkitys syntyy ja miten erilaisia maailmoja käännetään.

Johtavana ajatuksena hänen humanistisessa tutkimuksessaan on humanismin ja sivistyksen idea, miten tietoa luodaan ja miten sitä siirretään ja säilytetään kulttuuriperintönä. Pirjo Kukkosen rahasto ja Käännösten kirjasto on yksi tapa säilyttää ja kartuttaa kulttuuriperintöämme osana Kansalliskirjaston kulttuuriperintöhanketta. Kansalliskirjasto on ollut Pirjo Kukkoselle tärkeä sivistyksen, tiedon ja tieteen genius loci, hänen ensimmäisistä opiskeluvuosistaan lähtien. Digitaalinen Käännösten kirjasto on osa humanistista digitaalista kirjastoa. Se tarjoaa saavuttavuudellaan kokonaiskuvan siitä, miten alkuperäistekstit, käännökset ja niiden erilaiset versiot koottuina yhteen paikkaan osoittavat kääntämisen ja käännösten keskeisen aseman kulttuuri-, kieli-, kirjallisuus- ja käännöshistoriassamme.

Haluatko lahjoittaa Pirjo Kukkosen rahastoon? Tee Helsingin yliopiston lahjoitussivulla lahjoitus Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastolle ja kirjoita lisätietokenttään rahaston nimi.