YSO-paikat

YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö.

Palvelun kuvaus

YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö. YSO-paikat sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on otettu mukaan erityisesti muistiorganisaatioiden sisällönkuvailutarpeiden pohjalta. Paikkakäsitteet viittaavaat suomalaisiin ja Suomen ulkopuolisiin, nykyisiin ja historiallisiin paikkoihin.

YSO-paikat on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille osa-kokonaisuus-suhteille. Suomalaisten paikkojen osalta hierarkiasuhteet noudattavat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin rakennetta. Osa-kokonaisuus-suhteiden lisäksi käsitteiden välillä on assosiatiivisia suhteita.

Suomen alueella sijaitsevat paikat on linkitetty Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin sijainti- ym. tietojen hakua varten. Osa paikoista on lisäksi linkitetty Wikidataan. Suomalaiset paikat on tyypitelty Paikannimirekisterin mukaan.

Käsitteiden nimimuodot on tarkistettu auktorisoiduista lähteistä ja ne ovat suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisia.

Uusia käsitteitä ehdotetaan finto.fi:stä ehdotuslomakkeella, joka avautuu sanaston etusivun alareunasta löytyvästä linkistä. Muutoksia olemassa oleviin käsitteisiin ehdotetaan kyseessä olevan käsitteen sivulta.

Taustatieto

Asiakaswikistä löytyy lisätietoa mm. YSO-paikkojen keskeisistä ominaisuuksista ja tarkemmat ohjeet, millä periaatteilla käsitteitä muodostetaan.

Palveluun liittyminen

Palvelun käyttö ei edellytä asiakkuuden perustamista
Maksuton palvelu

Tietoa palveluun liittymisestä

YSO ja YSO-paikat ovat vapaasti käytettävissä Finto-palvelussa ja niitä voidaan hyödyntää järjestelmissä Finton tarjoamien rajapintojen avulla.

Palvelun vaihtoehtoinen nimi

YSO

Osa palvelupakettia