Viola – Suomen kansallisdiskografia

Viola on Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia.

Palvelun kuvaus

Viola on Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia. Violaan on tallennettu tiedot kotimaisista äänitteistä vuodesta 1901 sekä kotimaisista nuoteista kattavasti vuodesta 1977. Violassa on tietoja sekä musiikkijulkaisuista että niihin sisältyvistä yksittäisistä teoksista ja kappaleista. Violassa on yhteensä noin 1,1 miljoonaa kuvailutietuetta. Luettelo karttuu vuodessa noin 20 000 uudella tietueella.

Kansallisdiskografia Viola, kansallisbibliografia Fennica sekä kansalliskokoelman aineistojen ja niihin kuuluvien suomalaisten nuottijulkaisujen ja musiikkiäänitteiden viitteet ja artikkeliviitteet löytyvät Kansalliskirjaston hakupalvelusta.

Taustatieto

Äänitteiden luettelointi alkoi Kansalliskirjastossa 1998. Sitä vanhempien kotimaisten äänitteiden tiedot ovat peräisin Suomen äänitearkiston luetteloista (1901–1973), Yleisradion Fono-tietokannasta (1974–1997) sekä Jyväskylän yliopiston Musti-tietokannasta (1983–1992). Tietoja on täydennetty Kansalliskirjastossa. Uusimpien äänitteiden tiedoista osa hankitaan edelleen Yleisradiolta (2000–2008, 2011–).

Viola numeroina (kesäkuu 2021):

noin 130 000 äänitettä, joihin liittyy 790 000 yksittäistä kappaletta; 30 000 nuottijulkaisua, joihin liittyy 150 000 yksittäistä kappaletta; 5 000 nuottikäsikirjoitusta.

Tiedontuottajakirjasto ja kirjastotunnus:

  • Kansalliskirjasto, FI-NLD

Aiempia tiedontuottajia ovat olleet Helsingin yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto ja musiikin laitos, Maailman musiikin keskus, Musiikkiarkisto, Sibelius-Akatemia, Tampereen yliopiston musiikin tutkimus, Teatterikorkeakoulun kirjasto, Turun ammattikorkeakoulun kirjasto, Turun yliopiston musiikkitieteen laitos, Varastokirjasto sekä Sibelius-museo (Åbo Akademi).

Palveluun liittyminen

Maksuton palvelu

Tietoa palveluun liittymisestä

Violan hakukäyttö Kansalliskirjaston hakupalvelun kautta on kaikille maksutonta.
 

Osa palvelupakettia