Palvelun kuvaus

Lain kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) mukainen vapaakappaleiden luovutus digitaalisista julkaisuista. Julkaisut voi luovuttaa vapaakappaletoimistoon käyttäen verkkolomaketta tai (sopimuksen mukaan) SFTP-yhteyden kautta tai tallennevälineellä.

Toiminnan tarkoituksena on on kansallisen digitaalisen julkaisutuotannon säilyttäminen ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tiedon tarvitsijoiden käyttöön nyt ja tulevaisuudessa.

Verkkojulkaisija on velvollinen luovuttamaan elektroniset julkaisut jos niiden automaattinen kerääminen ei ole mahdollista.

Digitaaliset aineistot kuvaillaan soveltuvin osin kansallisbibliografia Fennicaan ja kansallisdiskografia Violaan. Talletetut aineistot ovat paikallisesti käytettävissä Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa ja Eduskunnan kirjastossa olevilla vapaakappaletyöasemilla.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu

Luovuttamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa luovutusvelvollinen.

Yhteystiedot
Vapaakappalepalvelut
Kansalliskirjasto
Vapaakappaletoimisto, P.O.Box 15
00014 University of Helsinki
+358 (0)2941 44321 (arkisin/vardagar/weekdays 9-12)
Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset

Verkkojulkaisijat, mukaan luettuna aineistojen välittäjät, verkkokirjakaupat ja verkkomusiikkikaupat.

Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto, opetus- ja kulttuuriministeriö.

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: