Tutkimuksen ja opetuksen palvelut

Avoimen julkaisemisen palvelut

FinELibin neuvottelemiin tiedelehtisopimuksiin sisältyy open access -etuja, joilla vastaava kirjoittaja voi julkaista artikkelinsa avoimena joko ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. FinELibin sivuilta löydät neuvoja avoimeen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Datapalvelut

Datapalvelut palvelevat eri alojen opiskelijoita, tutkijoita, taiteilijoita ja muita datan tarvitsijoita laajasti tieteenalasta riippumatta. Myös muut kuin tutkijat voivat hyödyntää dataa. Digitoiduissa aineistoissa on käytössä myös lataustyökalu, jolla voi luoda omiin tarkoituksiin soveltuvan datasetin. Voit käyttää dataa omatoimisesti datakatalogin ja Kansalliskirjaston kehittämien työkalujen avulla.

Kokoelmien esittely tutkimuskäyttöön

Kirjaston asiantuntijat esittelevät kokoelmia eri vaiheissa oleville opiskelijaryhmille tutkimuskäytön näkökulmasta. Esittelyn voi varata niin johdantokurssilaisille kuin osaksi proseminaariohjelmaakin.

Tutkimusyhteistyö

Osallistumme tutkimushankkeisiin, jotka edistävät aineistojemme saatavuutta ja käytettävyyttä, ja jotka parantavat aineistojemme laatua esimerkiksi uudenlaisella sisältötiedolla tai hyödyntämällä tekoälyyn perustuvia sovelluksia.