Tutkijatilat

Kansalliskirjasto tarjoaa tutkijoille ja opiskelijoille varattavia tutkijapaikkoja ja säilytystilojatiloja pitempiaikaista työskentelyä varten.

Palvelun kuvaus

Kansalliskirjasto tarjoaa tutkijoille ja opiskelijoille varattavia tutkijatiloja. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, loka-marraskuussa ja touko-kesäkuussa. Hausta tiedotetaan verkkosivuilla ja kirjaston tiloissa. Hakuun voi osallistua täyttämällä e-lomakkeen verkossa. E-lomake on auki haun ollessa käynnissä 8.-31.5.2023.

Kesken kauden vapautuneita tutkijatiloja voi tiedustella osoitteesta kansalliskirjasto@helsinki.fi.

Kansalliskirjaston ainutlaatuiset kokoelmat ovat saatavilla kaikkien halukkaiden käyttöön. Tutkimuksen palveluita kehitetään vastaamaan tutkijayhteisön tarpeita.

Tutkijapaikat ja säilytystilat

Kansalliskirjaston tutkijatilat mahdollistavat tutkijoiden ja opiskelijoiden pitkäjänteisen ja intensiivisen työskentelyn kirjaston aineistojen parissa. Tutkijatilat sallivat aineistojen säilyttämisen niille erikseen varatuissa, henkilökohtaisissa hyllyissä. Tutkijatilojen haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa touko- ja loka-marraskuussa.

Tutkijatilojentutkijapaikat, -hyllyt ja -kaapitkäyttö on maksutonta. 

Tutkijatilojen haku on kaikille avoin. Tutkijapaikkoja ja säilytystiloja myönnettäessä huomioidaan: 

  • Kansalliskirjaston aineistojen käyttötarve (erityisesti lukusalilainat)  
  • tutkijan työhuonetilanne 
  • tutkijapaikan viikoittainen käyttömäärä 

Tutkijapaikat myönnetään joko yhdeksi kalenterivuodeksi (vain loka-marraskuun haussa) tai puoleksi vuodeksi kerrallaan. Säilytystilathyllyt ja kaapitmyönnetään vuodeksi kerrallaan. Käyttöoikeus on aina määräaikainen. 

Kansalliskirjaston tutkijatilat jakaantuvat viiteen ryhmään niiden sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaan. 

Eteläsalin tutkijapaikat 

Eteläsalin tutkijapaikat soveltuvat erityisesti tutkijoille ja graduntekijöille, jotka käyttävät Kansalliskirjaston tiedekokoelman lukusaliin lainattavaa aineistoa. Fennica- ja Erikoiskokoelmien aineistoja ei toimiteta Eteläsaliin. 

Kaikilla 20 tutkijapaikan saaneilla on käytettävissään n. 2 m hyllytilaa ja liikuteltava lukollinen kaappi omien tarvikkeiden säilyttämistä varten. Haettavien tutkijapaikkojen lisäksi Eteläsalissa on 12 vapaata lukupaikkaa. 

Slaavilaisen kirjaston tutkijapaikat 

Slaavilaisen kirjaston tutkijapaikat on tarkoitettu erityisesti Slaavilaisen kirjaston lukusalilainoja ja avokokoelmaa käyttäville. Tutkijapaikoilla on lukittavat laatikostot ja lisäksi mahdollisuus säilyttää lukusalilainoja työpöydällä ja hyllyillä. 

Pohjoissalin hyllyt 

Pohjoissalissa on 20 tutkijoiden henkilökohtaiseen käyttöön varattua hyllyä. Hyllyyn mahtuu n. 80 cm leveydeltä lukusalilainoja, joita voi säilyttää hyllyssä koko kauden ajan. Lukusalilainojen uusiminen on tutkijan vastuulla. Vastuu hyllyssä säilytettävistä omista aineistoista on myös tutkijalla. Saliin ei toimiteta Fennica- eikä Erikoiskokoelmien aineistoa. 

Rotundan kuudennen kerroksen kaapit 

Rotundan kuudennessa kerroksessa sijaitsevat lukittavat kaapit soveltuvat omien aineistojen ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Kaapissa säilytettävien kirjaston aineistojen on oltava kaapin haltijalla lainassa (lukusali- ja avokokoelman lainat). Kaapit ovat kooltaan 106x50x42 cm.  

Rotundan ensimmäisen kerroksen lokerot

Rotundan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat lukittavat lokerot soveltuvat omien aineistojen ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Kaapissa säilytettävien kirjaston aineistojen on oltava kaapin haltijalla lainassa (lukusali- ja avokokoelman lainat). Lokerot ovat kooltaan 36x37x45 cm.  

Palveluun liittyminen

Maksuton palvelu

Palvelun käyttäjät

Tutkijat, opiskelijat