Toimijakuvailupalvelu

Toimijakuvailupalvelu ohjeistaa henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailua sekä niiden hyödyntämistä aineistojen kuvailussa. 

Palvelun kuvaus

Toimijakuvailupalvelu ohjeistaa henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailua sekä niiden hyödyntämistä aineistojen kuvailussa. 

Palvelua annetaan erityisesti kirjastoille, jotka tulevat mukaan toimijakuvailujen yhteistuotantoon. Suunnitteilla olevan Nimitietopalvelun myötä palvelua annetaan myös arkistoille ja museoille.

Asiantuntijapalvelu tukee suomalaisiin aineistoihin liittyvien toimijoiden kuvailua ja sitä laajennetaan suomalaisessa julkaisutuotannossa esiintyvien ulkomaisten toimijakuvailujen ohjaukseen. Palvelun tavoitteena on yhtenäistää henkilöistä, suvuista ja yhteisöistä käytettäviä nimimuotoja ja siten helpottaa tiedonhakua. Asiantuntijapalvelun tavoitteena on auttaa kirjastoja, arkistoja ja museoita tuottamaan toimijakuvailuja yhtenäisin periaattein. Yhteismitallisuutta edistetään kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyöverkostossa.

Kuvailuneuvonnan lisäksi annetaan tietoa toimijakuvailuista tiedonhakijoille ja muille toimijatietojen hyödyntäjille. Palveluun sisältyy toimijoihin liittyvien tunnisteiden käytön ohjeistus (mm. ISNI).

Kansalliskirjastossa on kartoitettu toimijakuvailun yhteistyömahdollisuuksia vuodesta 2015 alkaen. Tarkoituksena on saada yhteistyökumppaneita yliopisto- ja vapaakappalekirjastoista. Toimijakuvailuyhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Palveluun liittyminen

Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen
Maksuton palvelu

Osa palvelupakettia