Palvelun kuvaus

YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö. YSO-paikat sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on otettu mukaan erityisesti muistiorganisaatioiden sisällönkuvailutarpeiden pohjalta. Paikkakäsitteet viittaavaat suomalaisiin ja Suomen ulkopuolisiin, nykyisiin ja historiallisiin paikkoihin.

YSO-paikat on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille osa-kokonaisuus-suhteille. Suomalaisten paikkojen osalta hierarkiasuhteet noudattavat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin rakennetta. Osa-kokonaisuus-suhteiden lisäksi käsitteiden välillä on assosiatiivisia suhteita.

Suomen alueella sijaitsevat paikat on linkitetty Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin sijainti- ym. tietojen hakua varten. Osa paikoista on lisäksi linkitetty Wikidataan. Suomalaiset paikat on tyypitelty Paikannimirekisterin mukaan.

Käsitteiden nimimuodot on tarkistettu auktorisoiduista lähteistä ja ne ovat suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisia.

Palveluun liittyminen
  • Palvelun käyttö ei edellytä asiakkuuden perustamista
  • Maksuton palvelu

YSO on vapaasti käytettävissä Finto-palvelussa ja sitä voidaan hyödyntää järjestelmissä Finton tarjoamien rajapintojen avulla.

Käytetyt standardit

ISO 25964-1:2011 (Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval)

ISO 25964-2:2013 (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies)

SKOS

URI

Yhteystiedot
YSO-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Asiakaswikistä Asiasanastot ja ontologiat löytyy lisätietoa mm. YSOn keskeisistä ominaisuuksista ja ohjeet, miten YSOon tehdään käsite-ehdotuksia.

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Verkostotyö
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: