Palvelun kuvaus

Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ontologia, joka koostuu pääasiassa yleiskäsitteistä mutta sisältää runsaasti myös eri alojen erikoiskäsitteistöä. YSOn ruotsinkielinen versio on ALLFO.

Ontologialla tarkoitetaan käsitehierarkiaa, joka kuvaa jonkin aihealueen käsitteet ja niiden väliset suhteet koneymmärrettävässä muodossa, ja se identifioi käsitteet termien sijasta yksilöivin tunnistein (URI).

YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.

YSO pohjautuu Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä ruotsinkieliseen tesaurukseen Allmän tesaurus på svenska (Allärs). YSOn käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin käsitteisiin. YSO on lisäksi linkattu Yhdysvaltain Kongressin kirjaston asiasanastoon (Library of Congress Subject Headings, LCSH).

YSOssa on yli 30 000 käsitettä ja se kasvaa noin tuhannella vuosittain.

YSO sisältyy KOKO-ontologiaan. KOKO on kokoelma suomalaisia ydinontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOssa on yli 50 000 käsitettä.

Palveluun liittyminen
  • Palvelun käyttö ei edellytä asiakkuuden perustamista
  • Maksuton palvelu

YSO on vapaasti käytettävissä Finto-palvelussa ja sitä voidaan hyödyntää järjestelmissä Finton tarjoamien rajapintojen avulla.

Käytetyt standardit

ISO 25964-1:2011 (Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval)

ISO 25964-2:2013 (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies)

SKOS

URI

Yhteystiedot
YSO-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Asiakaswikistä Asiasanastot ja ontologiat löytyy lisätietoa mm. YSOn keskeisistä ominaisuuksista ja ohjeet, miten YSOon tehdään käsite-ehdotuksia.

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yksityishenkilöt
  • Enterprises
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Verkostotyö
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: