Palvelun kuvaus

Toimijakuvailupalvelu ohjeistaa henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailua sekä niiden hyödyntämistä aineistojen kuvailussa. Palvelua annetaan erityisesti kirjastoille, jotka tulevat mukaan toimijakuvailujen yhteistuotantoon. Suunnitteilla olevan Nimitietopalvelun myötä palvelua annetaan myös arkistoille ja museoille.

Asiantuntijapalvelu tukee suomalaisiin aineistoihin liittyvien toimijoiden kuvailua ja sitä laajennetaan suomalaisessa julkaisutuotannossa esiintyvien ulkomaisten toimijakuvailujen ohjaukseen. Palvelun tavoitteena on yhtenäistää henkilöistä, suvuista ja yhteisöistä käytettäviä nimimuotoja ja siten helpottaa tiedonhakua. Asiantuntijapalvelun tavoitteena on auttaa kirjastoja, arkistoja ja museoita tuottamaan toimijakuvailuja yhtenäisin periaattein. Yhteismitallisuutta edistetään mm. muodostamalla kirjastojen yhteistyöverkosto.

Kuvailuneuvonnan lisäksi annetaan tietoa toimijakuvailuista tiedonhakijoille ja muille toimijatietojen hyödyntäjille. Palveluun sisältyy toimijoihin liittyvien tunnisteiden (mm. ISNI) käytön ohjeistus.

Kansalliskirjastossa on kartoitettu toimijakuvailun yhteistyömahdollisuuksia vuodesta 2015 alkaen. Tarkoituksena on saada yhteistyökumppaneita yliopisto- ja vapaakappalekirjastoista. Toimijakuvailuyhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit
  • RDA-kuvailustandardi
  • ISNI-standardi SFS-ISO 27729
Yhteystiedot
Toimijakuvailupalvelun palveluosoite
Palvelun käyttäjät
  • Kirjastot
  • Museovirasto
  • Järjestelmäkehittäjät
  • kirjoittajat
  • julkaisuala
Ohjausvastuu
  • Ohjausvastuu Kansalliskirjastolla
Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat