Palvelun kuvaus

Metatietosanasto sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia termejä ja ilmauksia. Sanasto soveltuu myös käyttöliittymissä näkyvien otsikoiden valintaan.

Sanasto on jäsennelty RDA-tekstin ja FRBR-käsitemallin määrittelemälle entiteetti-suhde-rakenteelle.

Sanaston termien käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon sanastoa, ja samalla yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi. Sanaston tarkoitus on myös helpottaa metatiedon tuottamista kokoamalla kuvailussa tarvittavaa sanastoa ja ilmauksia sekä selkeyttää näihin liittyviä käsitteitä.

Sanastossa on sekä ISBD- että RDA-kuvailusääntöjen mukaisia termejä ja ilmauksia. Ne termit ja ilmaukset, joita käytetään vain jommassa kummassa säännöstössä, on merkitty erikseen.

Sanasto ei sisällä teoksen aihetta kuvaavaa sanastoa esim. asiasanoja.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

SKOS, RDF

Yhteystiedot
Metatietosanaston palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Metatietosanaston kehittäminen sisältyy Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi KILDA -projektiin.

Metatietosanastoa on ollut rakentamassa  Metatietosanasto-työryhmä. Työryhmän jäsenet ovat Kansalliskirjastosta ja BTJ Finlandista. Sanaston kehittämisessä on mukana myös kansalliset kuvailuryhmät (mm. Kumea, Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto, Luumu-työryhmä). Jatkossa mukana yhteistyössä on koko muistiorganisaatioverkosto.

Metatietosanasto julkaistaan Finto-palvelussa linkitettynä avoimena metatietona 2015.

Sanaston ruotsinnos 2015-

Sanastoa laajennetaan RDAn suuntaan sekä museoiden ja arkistojen käyttöön 2015/16 .

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Verkostotyö
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat