Palvelun kuvaus

Metatietosanasto on osa Finto-sanastoryhmää. Se sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia suomen- ja ruotsinkielisiä termejä ja ilmauksia. Sanasto soveltuu myös asiakaskäyttöliittymissä näkyvien otsikoiden valintaan. Sanasto auttaa metatiedon automaattista käsittelyä (koneluettavuus, automaattinen käännösmahdollisuus eri kielille, linkitettävyys).

Sanasto on jäsennelty RDA-tekstin ja FRBR-käsitemallin määrittelemälle entiteetti-suhde-rakenteelle. Kullakin termillä ja fraasilla on pysyvä uri-tunniste.

Sanaston termien käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon sanastoa, ja samalla yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi. Sanaston tarkoitus on myös helpottaa metatiedon tuottamista kokoamalla kuvailussa tarvittavaa sanastoa ja ilmauksia sekä selkeyttää näihin liittyviä käsitteitä.

Sanastossa on sekä ISBD- että RDA-kuvailusääntöjen mukaisia termejä ja ilmauksia. Sanaston termien valinnassa on otettu huomioon yhteismitallisuus eri asiasanastoihin (YSA, KOKO jne.) sekä Onix-formaatin ja RDA-rekisterin termeihin.

Sanasto ei sisällä teoksen aihetta kuvaavaa sanastoa esim. asiasanoja.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

SKOS, RDF

Yhteystiedot
Metatietosanaston palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Metatietosanaston kehittäminen sisältyi Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi KILDA -projektiin vuosina 2014-2016.

Metatietosanastoa ylläpitää Metatietosanasto-työryhmä. Työryhmän jäsenet ovat Kansalliskirjastosta ja Suomen Kirjastopalvelu Oy:stä (vuoteen 2018 BTJ Finland Oy). Sanaston kehittämisessä on mukana myös kansalliset kuvailuryhmät (mm. Kumea, Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto, Luumu-työryhmä). Jatkossa mukana yhteistyössä on koko muistiorganisaatioverkosto.

Metatietosanasto julkaistiin Finto-palvelussa linkitettynä avoimena metatietona 2015.

Sanaston ruotsinnos 2015-

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Verkostotyö
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat