Palvelun kuvaus

MARC 21 on kirjastoaineistojen kansainvälinen kuvailu- ja tiedonsiirtoformaatti, jota ylläpidetään ja kehitetään Kongressin kirjastossa.  Kansalliskirjasto toimittaa formaatin suomen- ja ruotsinkieliset versiot, antaa niihin liittyvää ohjeistusta ja koulutusta ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. Eri formaattiversioiden ja päivitysten välisten konversioiden tuottaminen kirjastojärjestelmien käyttöön kuuluu myös palveluun. Konversioiden tekoa ja testausta varten on tarjolla erillinen USEMARCON-ohjelma.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

ISO 2704 vaihtoformaatti

Yhteystiedot
Marc 21 -palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Kongressin kirjaston MARC 21 -sivusto http://www.loc.gov/marc/

Palvelun käyttäjät
  • Kirjastot
  • Järjestelmätoimittajat
Ohjausvastuu

Palvelun kehittämisvastuu Kansalliskirjastolla

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat