Palvelun kuvaus

Kuvailusäännöt ohjaavat kuvailijaa tuottamaan laadukasta metatietoa. Kuvailujen tuottaminen edellyttää kuvailusääntöjen hallintaa.

Kuvailusääntöpalvelu neuvoo, kuinka suomenkielisiä kuvailusääntöjä sovelletaan kuvailtaessa kirjastoaineistoa ja aineistoon liittyviä kohteita, kuten toimijoita, paikkoja ja aiheita. Suomessa käytössä olevat kuvailusäännöt ovat RDA (Resource Description and Access) ja ISBD (International Standard Bibliographic Description). Sääntöjen käytöstä on mahdollista saada myös koulutusta.

Kuvailusääntöjen lisäksi palvelu tarjoaa neuvontaa kuvailusääntöjen käsitemallien ja mappausten (yhteismitallistamissääntöjen) soveltamisesta.

RDA-kuvailusäännöt ovat maksullisessa ja lisensiointisopimuksen vaativassa RDA Toolkit -palvelussa, johon käyttäjä saa tunnukset. Keskitetysti rahoitettu kansallinen lisenssi käytössä kirjastoissa 2019 alkaen.

ISBD-kuvailusäännöt ovat käytössä maksuttomasti ja ilman rekisteröitymistä Kansalliskirjaston ylläpitämillä verkkosivuilla.

Käytetyt standardit
  • RDA, ISBD, LRM (Library Reference Model).
    Näitä kuvailua ohjaavia standardinomaisia sääntöjä ja käsitemalleja ylläpitävät kirjastoalan kansainväliset kehittämisverkostot:
Yhteystiedot
Kuvailusääntöpalvelun palveluosoite
Palvelun käyttäjät
  • Kirjastot
  • museot
  • arkistot
Ohjausvastuu

Ohjausvastuu Kansalliskirjastolla. Kansalliskirjasto työstää kuvailusääntöjä yhteistyössä kuvailustandardien kansallisen kehittämisryhmän kanssa. Kuvailustandardiryhmän verkkosivut: https://www.kiwi.fi/x/Hor9Ag

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat