Palvelun kuvaus

KOKO on kokoelma suomalaisia ontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn runkona toimii Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on linkitetty joukko erityisalojen ontologioita. Yhteensä KOKOssa on yli 50 000 käsitettä. KOKOon sisältyvät ontologiat ovat:

 • luonnonvara- ja ympäristöontologia AFO
 • julkishallinnon ontologia JUHO
 • fiktiivisen aineiston ontologia KAUNO
 • kielitieteen ontologia KTO
 • kirjallisuudentutkimuksen ontologia KITO
 • kulttuurintutkimuksen ontologia KULO
 • liikenteen ontologia LIIKO
 • liiketoimintaontologia LIITO
 • museoalan ontologia MAO
 • musiikin ontologia MUSO
 • sotatieteen ontologia SOTO
 • taideteollisuusalan ontologia TAO
 • terveyden ja hyvinvoinnin ontologia TERO
 • Työsuojelurahaston ontologia TSR
 • valokuvausalan ontologia VALO.

Finto-palvelu vastaa YSOn ylläpidosta, sen päivittämisestä KOKO-ontologiaan sekä KOKO-yhteistyön koordinoinnista. Kullekin erikoisalan ontologialle on nimetty omistajaorganisaatio, joka vastaa kyseisen ontologian ylläpidosta. KOKOon on tietyin ehdoin mahdollista sisällyttää myös lisää erikoisalan ontologioita tarpeen mukaan.

KOKO on vapaasti selattavissa ja käytettävissä Finto-palvelun kautta.

Käytetyt standardit

ISO 25964-1:2011 (Information and documentation - Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval)

ISO 25964-2:2013 (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies)

SKOS

URI

Yhteystiedot
KOKO-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Kansalliskirjasto on laatinut yhdessä KOKOon sisältyvien ontologioiden ylläpitäjien kanssa muodolliset linjaukset ja suositukset KOKOon sisältyville ontologioille. Finto-palvelu järjestää avoimia KOKO-työpajoja, joissa käsitellään KOKOa koskevia kysymyksiä ja uutisia sekä tehdään yhteisiä linjauspäätöksiä KOKOn suhteen. Menneiden työpajojen sisältö löytyy Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswikistä.

Palvelun käyttäjät
 • Organisaatiot
 • Yksityishenkilöt
 • Enterprises
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto koordinoi KOKOn ylläpitoa. Erikoisontologioiden ylläpitovastuu on kunkin ontologian omistajaorganisaatiolla.

Organisoitumisen tapa
 • Verkostotyö
Asiasanat: