Palvelun kuvaus

ISSN-tunnus identifioi jatkuvasti ilmestyvät julkaisut. Suomen kansallinen ISSN-keskus vastaa tunnusten jakamisesta Suomessa ja lähettää ISSN-tunnuksen saaneiden julkaisujen tiedot ISSN Portal -tietokantaan.

Tunnisteet metatiedon osana palvelevat koko julkaisualaa ja kirjastosektoria ja tukevat julkaisujen tunnistamista, käsittelyä ja löytyvyyttä.

Tunnuksia käytetään mm. julkaisualan tilaus- ja jakelujärjestelmissä nopeuttamaan julkaisujen tunnistamista kansainvälisissä ja kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa, kirjastojen lainausjärjestelmissä sekä tiedonhauissa. ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen, nimen muuttuessa myös tunnus on vaihdettava. Eri julkaisumuodoille annetaan erillinen ISSN-tunnus.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

Kansainvälinen standardiorganisaatio ISO ylläpitää kansainvälistä ISSN-standardia ISO 3297:1998 ja Suomen standardisoimisliitto SFS ry ylläpitää suomalaista ISSN-standardia SFS 4435:1998.

Yhteystiedot
ISSN-tunnuksen palveluosoite
Kansalliskirjasto

+358 (0)2941 44386

Taustatietoa

Kansainvälinen ISSN-keskus koordinoi ja kehittää ISSN-verkoston toimintaa, ylläpitää ISSN Portal -tietokantaa ja toimittaa ISSN-tunnuksia kansallisille keskuksille.

Kansainvälinen ISSN-keskus

http://www.issn.org/

ISSN Manual

http://www.issn.org/understanding-the-issn/assignment-rules/issn-manual/

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yritykset
  • Yksityishenkilöt
Ohjausvastuu

Suomen ISSN keskus

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat