Osa palvelukokonaisuutta
Palvelun kuvaus

ISNI-tunnus (International Standard Name Identifier) identifioi globaalisti, ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen julkiset identiteetit ja erottaa samannimiset henkilöt ja yhteisöt toisistaan. ISNI kokoaa yhteen saman henkilön tai yhteisön nimen variaatiot ja nimimuodot esim. erilaiset translitteraatiot.

Kansalliskirjasto ei toistaiseksi anna ISNI-tunnuksia nimille (henkilöt ja yhteisöt). Se on liittynyt alustavasti ISNI-järjestelmään lokakuussa 2013, mutta tunnusten jakeluun tarvittavaa RAG-organisaation statusta ei vielä ole. Syksyllä 2016 Kansalliskirjaston tarkoituksena on toteuttaa ensin eräajo Kansalliskirjaston Asteri-nimitietokannan yhteisönnimistä (41 000) kansainväliseen ISNI-tietokantaan.

ISNI-tietokannassa on jo useista muista kansainvälisistä rekistereistä sinne vietyjä nimiä, joita ei ole tarkistettu Suomessa. Näissä nimissä on paljon virheitä eikä niiden ISNI-tunnuksiin voi täysin luottaa. Jos haluaa käyttää suomalaisten nimien saamia ISNI-tunnuksia, pitäisi tarkistaa tietojen luotettavuus. Jos nimi on tullut samassa muodossa useasta lähteestä, voi ISNI-tunnuksen hyväksyä.

Kansalliskirjasto ei käytä toistaiseksi ISNI-tunnuksia kansallisbibliografia Fennica-tietokannassa.  Tunnuksiin liittyvien nimimuotojen tarkistaminen aloitetaan, kun ISNI-tunnusten jakelu käynnistetään Kansalliskirjastossa.

Palveluun liittyminen
  • Maksullinen palvelu
Käytetyt standardit

Kansainvälinen standardiorganisaatio ISO ylläpitää kansainvälistä ISNI-standardia ISO 27729 ja Suomen standardisoimisliitto SFS ry ylläpitää suomalaista ISNI-standardia SFS-ISO 27729.

Yhteystiedot
Toimijakuvailupalvelun palveluosoite
Taustatietoa

Kansainvälinen ISNI-keskus vastaa ISNI-tietokannasta ja ISNI-tunnusten jakelusta. Kansainvälisen ISNI-keskuksen verkkosivut: http://www.isni.org/

Palvelun käyttäjät
  • Yritykset
  • Yksityishenkilöt
  • Organisaatiot
Ohjausvastuu

Ohjausvastuu Kansalliskirjastolla

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat