Palvelun kuvaus

ISNI-tunnus (International Standard Name Identifier) identifioi globaalisti, ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen julkiset identiteetit ja erottaa samannimiset henkilöt ja yhteisöt toisistaan. ISNI kokoaa yhteen saman henkilön tai yhteisön nimen variaatiot ja nimimuodot (esimerkiksi saman nimen erilaiset translitteraatiot).

Vuodesta 2020 Kansalliskirjasto toimii Suomessa ISNI-tunnuksen rekisteröintitoimistona (ISNI Registration Agency, RAG) ja kansallisen ISNI-toiminnan koordinoijana.

Kansalliskirjaston ylläpitämässä toimijatietokannassa noin 78 prosentilla toimijoista on ISNI-tunnus (kesäkuu 2020). ISNI-tunnusten kattavuutta Kansalliskirjaston toimijatietokannassa pyritään parantamaan jatkuvasti.

Lisätietoja ISNI-toiminnasta ja ISNI-tunnuksesta löydät Toimijakuvailupalvelun verkkosivuilla.

Palveluun liittyminen
  • Maksullinen palvelu
  • Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

Kansainvälinen standardiorganisaatio ISO ylläpitää kansainvälistä ISNI-standardia ISO 27729 ja Suomen standardisoimisliitto SFS ry ylläpitää suomalaista ISNI-standardia SFS-ISO 27729.

Yhteystiedot
Toimijakuvailupalvelun palveluosoite
Taustatietoa

ISNI-standardia ja sen käyttöä hallinnoi kansainvälinen ISNI-keskus (ISNI International Agency), joka myös vastaa tunnusten jakelusta. ISNI-tunnukset ovat vapaasti haettavissa keskuksen ylläpitämästä ISNI-tietokannasta.

Palvelun käyttäjät
  • Yritykset
  • Yksityishenkilöt
  • Organisaatiot
  • kustantajat
  • tekijänoikeusjärjestöt
Ohjausvastuu

Ohjausvastuu Kansalliskirjastolla

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat