Osa palvelukokonaisuutta
Palvelun kuvaus

ISNI-tunnus (International Standard Name Identifier) identifioi globaalisti, ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen julkiset identiteetit ja erottaa samannimiset henkilöt ja yhteisöt toisistaan. ISNI kokoaa yhteen saman henkilön tai yhteisön nimen variaatiot ja nimimuodot (esimerkiksi saman nimen erilaiset translitteraatiot).

Kansalliskirjasto ei toistaiseksi anna ISNI-tunnuksia toimijoille (henkilöt ja yhteisöt). Kansalliskirjasto on liittynyt kansainvälisen ISNI-verkoston perusjäseneksi lokakuussa 2013 (ISNI-tunnuksia voidaan hakea tietuajoilla). ISNI-tunnusten jakeluun tarvittavaa RAG-statusta on alustavasti valmisteltu, mutta aikataulut ovat sen suhteen edelleen avoimet.

ISNI-tietokannassa on jo useista muista kansainvälisistä rekistereistä sinne vietyjä nimiä, joita ei ole tarkistettu Suomessa. Näissä nimissä on virheitä, eikä niiden ISNI-tunnuksiin voi täysin luottaa. Jos haluaa käyttää suomalaisille toimijoille annettuja ISNI-tunnuksia, pitäisi tarkistaa tietojen luotettavuus. Tunnuksia voi käyttää, ellei samaan toimijaan liity useampia ISNI-tunnuksia eikä yhteen ISNI-tunnukseen liity useampia toimijoita.

Kansalliskirjasto ei käytä toistaiseksi ISNI-tunnuksia kansallisbibliografia Fennica-tietokannassa, mutta tilanne kehittyy koko ajan.

Palveluun liittyminen
  • Maksullinen palvelu
Käytetyt standardit

Kansainvälinen standardiorganisaatio ISO ylläpitää kansainvälistä ISNI-standardia ISO 27729 ja Suomen standardisoimisliitto SFS ry ylläpitää suomalaista ISNI-standardia SFS-ISO 27729.

Yhteystiedot
Toimijakuvailupalvelun palveluosoite
Taustatietoa

ISNI-standardia ja sen käyttöä hallinnoi kansainvälinen ISNI-keskus (ISNI International Agency), joka myös vastaa tunnusten jakelusta. ISNI-tunnukset ovat vapaasti haettavissa keskuksen ylläpitämästä ISNI-tietokannasta.

Palvelun käyttäjät
  • Yritykset
  • Yksityishenkilöt
  • Organisaatiot
Ohjausvastuu

Ohjausvastuu Kansalliskirjastolla

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat