Palvelun kuvaus

ISMN-tunnus identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut nuottijulkaisut. Suomen kansallinen ISBN-keskus vastaa myös ISMN-tunnusten jakamisesta Suomessa. Keskus ylläpitää kansallista kustantajarekisteriä ja välittää tietoja suomalaisista kustantajista kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön.

Tunnisteet metatiedon osana palvelevat koko julkaisualaa ja kirjastosektoria ja tukevat julkaisujen tunnistamista, käsittelyä ja löytyvyyttä. Tunnuksia käytetään mm. julkaisualan tilaus- ja jakelujärjestelmissä nopeuttamaan julkaisujen tunnistamista kansainvälisissä ja kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa, kirjastojen lainausjärjestelmissä sekä tiedonhauissa.

Erillinen ISMN-tunnus annetaan jokaiselle nuottijulkaisulle, sen jokaiselle julkaisumuodolle ja muutoksia sisältävälle painokselle. Tämä edistää julkaisujen tunnistamista julkaisualan jakeluketjussa ja takaa halutun julkaisun asiakkaan käyttöön. Julkaisumuoto voi olla painettu, audiovisuaalinen tai elektroninen tallenne.

 

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

Kansainvälinen standardiorganisaatio ISO ylläpitää kansainvälistä ISMN-standardia ISO 10957 ja Suomen standardisoimisliitto SFS ry ylläpitää suomalaista ISMN-standardia SFS 5793.

Yhteystiedot
ISMN-tunnuksen palveluosoite
Kansalliskirjasto

Heidi Ronkainen, puh. 02941 44386

Taustatietoa

Kansainvälinen ISMN-keskus koordinoi ja kehittää ISMN-toimintaa yhteistyössä kansallisten keskusten kanssa. Keskus ylläpitää tunnisteiden kansainvälistä jakelujärjestelmää ja kustantajarekisteriä.

Kansainvälinen ISMN-keskus

http://www.ismn-international.org/

ISMN Users' Manual

http://www.ismn-international.org/manual_intro.html

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yritykset
  • Yksityishenkilöt
Ohjausvastuu

Suomen ISBN-keskus

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat