Palvelun kuvaus

ISIL-tunnus on kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden kansainvälinen standarditunnus.

ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) -järjestelmän tarkoituksena on määritellä ja edistää standarditunnusten käyttöä kirjastojen ja vastaavien organisaatioiden tunnistamiseen yksiselitteisesti ja konekielisesti. Tavoitteena on myös sen mahdollisimman hyvä yhteensopivuus jo olemassa olevien muiden järjestelmien kanssa. ISIL-muotoinen standarditunnus sisältyy esimerkiksi kokoelmia kuvailevaan ISCI-tunnukseen ja kirjastoissa käytettävään RFID-tunnisteeseen. ISIL-tunnuksien jakelusta vastaavat hajautetusti kansalliset keskukset. Suomessa ISIL-tunnuksia jakaa Kansalliskirjasto.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

Maatunnus perustuu ISO 3166-1 -standardin mukaiseen maakoodiin. Itse kirjastotunnuksena voidaan käyttää olemassa olevaa virallista kansallista kirjastotunnusta, joka Suomessa on pääsääntöisesti yhteisluettelotunnus. Siitä voidaan muodostaa ISIL-tunnus yksinkertaisesti liittämällä siihen etuliitteeksi maakoodi ja väliviiva. Suomen maakoodi on FI.

Yhteystiedot
ISIL-palveluosoite
Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
Ohjausvastuu

Ohjausvastuu on Kansalliskirjastolla.

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat