Palvelun kuvaus

ISBN-tunnus identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut kirjat. Suomen kansallinen ISBN-keskus vastaa ISBN-tunnusten jakamisesta Suomessa. Keskus ylläpitää kansallista kustantajarekisteriä ja välittää tietoja suomalaisista kustantajista kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön.

Tunnisteet metatiedon osana palvelevat koko julkaisualaa ja kirjastosektoria ja tukevat julkaisujen tunnistamista, käsittelyä ja löytyvyyttä. Tunnuksia käytetään mm. julkaisualan tilaus- ja jakelujärjestelmissä nopeuttamaan julkaisujen tunnistamista sekä kansainvälisissä ja kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa, kirjastojen lainausjärjestelmissä sekä tiedonhauissa.

Erillinen ISBN-tunnus annetaan jokaiselle kirjalle, sen jokaiselle julkaisumuodolle ja muutoksia sisältävälle painokselle. Tämä edistää julkaisujen  tunnistamista julkaisualan jakeluketjussa ja takaa halutun julkaisun asiakkaan käyttöön. Julkaisumuoto voi olla painettu kirja, audiovisuaalinen tai elektroninen tallenne.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

Kansainvälinen standardiorganisaatio ISO ylläpitää kansainvälistä ISBN-standardia ISO 2108 ja Suomen standardisoimisliitto SFS ry ylläpitää suomalaista ISBN-standardia SFS-ISO 2108.

Yhteystiedot
ISBN-tunnuksen palveluosoite
Kansalliskirjasto
+358 (0)2941 44386

Lisätietoa ISBN-palvelusta.

Taustatietoa

Kansainvälinen ISBN-keskus koordinoi ja kehittää ISBN-toimintaa yhteistyössä kansallisten ISBN-keskusten kanssa. Keskus ylläpitää tunnisteiden kansainvälistä jakelujärjestelmää ja kustantajarekisteriä.

Kansainvälisen ISBN-keskuksen verkkosivut

https://www.isbn-international.org/

ISBN Users' Manual

https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yksityishenkilöt
  • Yritykset
Ohjausvastuu

Suomen ISBN-keskus

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat