Palvelun kuvaus

Dublin Core -formaatti on digitaalisten aineistojen kuvailua varten kehitetty formaatti. Se mahdollistaa periaatteessa yksinkertaisen ja helpon kuvailun myös kirjastoalan ulkopuolisten henkilöiden käyttöön. Kansalliskirjasto ylläpitää suomalaisia sovellus- ja tallennusohjeita ja tuottaa eri aineistojen sovellusprofiileja. Formaatti on käytössä julkaisuarkistoissa, kuten Kansalliskirjaston Doria- ja Theseus-palveluissa. Kirjasto on jäsenenä Dublin Core -formaatin taustaorganisaatiossa DCMI:ssä (Dublin Core Metadata Initiative) ja on mukana sen hallinnossa.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

SFS 5895

Yhteystiedot
Ulla
Ikäheimo
Kirjastoverkkopalvelut
Kansalliskirjasto
PL 26 (Kaikukatu 4)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
0503199587
02941 44603
Taustatietoa

Kansainvälinen kehittäjäyhteisö toimii aktiivisesti ja eri työryhmät tuottavat ohjeita ja koulutusmateriaalia http://dublincore.org/

Dublin Core Metadata Terms on formaatin perussanasto, jonka perusteella tuotetaan erilaisia sovellusprofiileja.

Palvelun käyttäjät
  • Kirjastot
  • Tutkijat
  • Julkaisijat
Ohjausvastuu

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative)

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: