Palvelun kuvaus

Dublin Core -formaatti on digitaalisten aineistojen kuvailua varten kehitetty formaatti. Se mahdollistaa periaatteessa yksinkertaisen ja helpon kuvailun myös kirjastoalan ulkopuolisten henkilöiden käyttöön. Kansalliskirjasto ylläpitää suomalaisia sovellus- ja tallennusohjeita ja tuottaa eri aineistojen sovellusprofiileja. Formaatti on käytössä julkaisuarkistoissa, kuten Kansalliskirjaston Doria-palvelussa. Kirjasto on jäsenenä Dublin Core -formaatin taustaorganisaatiossa DCMI:ssä (Dublin Core Metadata Initiative) ja on mukana sen hallinnossa.

Palveluun liittyminen
  • Maksuton palvelu
Käytetyt standardit

SFS 5895

Yhteystiedot
Dublin Core -palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Kansainvälinen kehittäjäyhteisö toimii aktiivisesti ja eri työryhmät tuottavat ohjeita ja koulutusmateriaalia http://dublincore.org/

Dublin Core Metadata Terms on formaatin perussanasto, jonka perusteella tuotetaan erilaisia sovellusprofiileja.

Palvelun käyttäjät
  • Kirjastot
  • Tutkijat
  • Julkaisijat
Ohjausvastuu

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative)

Organisoitumisen tapa
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: