Palvelut organisaatioasiakkaille

ONIX

ONIX for Books on kansainvälinen kirjojen ja muiden julkaisujen kuvailu- ja tiedonsiirtoformaatti, jota ylläpitää EDItEUR. ONIX-keskus vastaa suomalaisen sovelluksen ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä kirja-alan toimijoiden kanssa.

Palvelut yleisille kirjastoille

Kansalliskirjaston palvelut yleisille kirjastoille, palvelukuvaukset 2022-2024

Rahoitus sisältää Helsingin yliopiston yleiskustannukset, 15% myönnöstä

Peri+

Peri+ on Kansalliskirjaston yhteistyössä Kopioston kanssa tuottama palvelu, joka sisältää vanhoja tieteellisiä aikakauslehtiä. Ne lehdet, jotka ovat tekijänoikeudenalaisia, ovat käytettävissä sopimuksen tehneissä kirjastoissa.

Palvelussa olevat aikakauslehdet (vuoden 1939 loppuun asti vapaassa verkkokäytössä):

  • Lakimies 1903 - 1999
  • Suomi 1841 - 1938
  • Historiallinen aikakauskirja 1903 – 1999
  • Kirjallisuuslehti 1932-1938 
  • Aika 1906-1922
  • Valvoja-Aika 1923-1943

Skosmos

Skosmos on Kansalliskirjastossa kehitettävä avoimen lähdekoodin sanasto- ja ontologiaselainsovellus, joka toimii Finto-palvelun taustalla. Skosmoksen kehitystyö tapahtuu Github-alustalla ja on avoimesti kenen tahansa seurattavissa ja kommentoitavissa. Skosmoksen käyttöliittymä on saatavilla kymmenellä kielellä ja  käännöksiä ylläpidetään säännöllisesti jokaisen julkaisuversion osana. Skosmos on otettu Finto-palvelun lisäksi käyttöön muuallakin, myös ulkomailla (esim. Unesco ja FAO hyödyntävät Skosmosta). Ulkomailta on osallistuttu myös Skosmoksen kehitystyöhön mm.

Toimijakuvailupalvelu

Toimijakuvailupalvelu ohjeistaa henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailua sekä niiden hyödyntämistä aineistojen kuvailussa. 

Palvelua annetaan erityisesti kirjastoille, jotka tulevat mukaan toimijakuvailujen yhteistuotantoon. Suunnitteilla olevan Nimitietopalvelun myötä palvelua annetaan myös arkistoille ja museoille.

URN-tunnukset

URN-tunnus on digitaalisen resurssin, kuten verkkojulkaisun, ainutkertainen, pysyvä standarditunnus.

Viola – Suomen kansallisdiskografia

Viola on Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia. Violaan on tallennettu tiedot kotimaisista äänitteistä vuodesta 1901 sekä kotimaisista nuoteista kattavasti vuodesta 1977. Violassa on tietoja sekä musiikkijulkaisuista että niihin sisältyvistä yksittäisistä teoksista ja kappaleista. Violassa on yhteensä noin 1,1 miljoonaa kuvailutietuetta. Luettelo karttuu vuodessa noin 20 000 uudella tietueella.

Yleinen suomalainen ontologia YSO

Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ontologia, joka koostuu pääasiassa yleiskäsitteistä mutta sisältää runsaasti myös eri alojen erikoiskäsitteistöä. YSOn ruotsinkielinen versio on ALLFO.

Ontologialla tarkoitetaan käsitehierarkiaa, joka kuvaa jonkin aihealueen käsitteet ja niiden väliset suhteet koneymmärrettävässä muodossa, ja se identifioi käsitteet termien sijasta yksilöivin tunnistein (URI).

YSO-paikat

YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö. YSO-paikat sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on otettu mukaan erityisesti muistiorganisaatioiden sisällönkuvailutarpeiden pohjalta. Paikkakäsitteet viittaavaat suomalaisiin ja Suomen ulkopuolisiin, nykyisiin ja historiallisiin paikkoihin.