Palvelut organisaatioasiakkaille

Kirjastojärjestelmäpalvelu

Kansalliskirjasto tuottaa avoimen ja maksuttoman lähdekoodin Koha-ohjelmistoon perustuvaa kirjastojärjestelmäpalvelua. Kirjastojärjestelmän avulla kirjastot hallitsevat kokoelmiensa hankintaa ja lainausta.

Palvelu sisältää järjestelmän ylläpidon, asiakkaiden kanssa yhdessä tarkemmin sovittavaa kehittämistyötä sekä palvelinalustan hankinnan koordinoinnin. Palvelu tuotetaan yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa.

KOKO-ontologia

KOKO on kokoelma suomalaisia ontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn runkona toimii Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on linkitetty joukko erityisalojen ontologioita. Yhteensä KOKOssa on yli 50 000 käsitettä. KOKOon sisältyvät ontologiat ovat:

Kuvailusääntöpalvelu

Kuvailusäännöt ohjaavat kuvailijaa tuottamaan laadukasta metatietoa. Kuvailujen tuottaminen edellyttää kuvailusääntöjen hallintaa.

Lähettävä kaukopalvelu

Kansalliskirjaston kokoelmista voi tilata kaukolainaksi kaikkea kotilainattavaa aineistoa ja joitakin lukusaliaineistoja.

Kansalliskokoelman aineistoja emme lähetä kaukolainaksi, mutta niistä voi tilata jäljenteitä. Kansalliskokoelman sanomalehtien mikrofilmejä lähetämme lukusalilainaksi vain siinä tapauksessa, että niitä ei saa muualta.

Kansalliskirjaston aineisto löytyy Kansalliskirjaston hakupalvelusta:
kansalliskirjasto.finna.fi

MARC 21

MARC 21 on kirjastoaineistojen kansainvälinen kuvailu- ja tiedonsiirtoformaatti, jota ylläpidetään ja kehitetään Kongressin kirjastossa.  Kansalliskirjasto toimittaa formaatin suomen- ja ruotsinkieliset versiot, antaa niihin liittyvää ohjeistusta ja koulutusta ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. Eri formaattiversioiden ja päivitysten välisten konversioiden tuottaminen kirjastojärjestelmien käyttöön kuuluu myös palveluun. Konversioiden tekoa ja testausta varten on tarjolla erillinen USEMARCON-ohjelma.

Melinda

Melinda on kansallinen kuvailun yhteistyöympäristö ja metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan. Kirjastot kuvailevat aineistonsa yhteiseen tietovarantoon, josta tietoja voidaan myös hyödyntää. Tietojen keskittäminen säästää työtä ja kustannuksia kirjastoissa sekä mahdollistaa asiakkaiden paremman palvelemisen.

Melinda sisältää pääsääntöisesti mukana olevien kirjastojen kaikki aineistot. Opinnäytetöitä ja elektronisia aineistopaketteja kirjastot ovat kuvailleet omien käytäntöjensä ja lisenssiehtojen mukaan.

Metatietosanasto

Metatietosanasto on osa Finto-sanastoryhmää. Se sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia suomen- ja ruotsinkielisiä termejä ja ilmauksia. Sanasto soveltuu myös asiakaskäyttöliittymissä näkyvien otsikoiden valintaan. Sanasto auttaa metatiedon automaattista käsittelyä (koneluettavuus, automaattinen käännösmahdollisuus eri kielille, linkitettävyys).

Sanasto on jäsennelty RDA-tekstin ja LRM-käsitemallin määrittelemälle entiteetti-suhde-rakenteelle. Kullakin termillä ja fraasilla on pysyvä uri-tunniste.

Mikrokuvauspalvelut

Mikrokuvauspalvelut

Välitämme kirjastoille sanomalehtien mikrofilmikopioita. Kansalliskirjasto digitoi kaikki Suomessa ilmestyvät sanomalehdet ja tulostaa ne mikrofilmeille (Computer output microfilm).

Mikrofilmin säilyvyys oikeissa olosuhteissa on vähintään 500 vuotta. Filmiä voidaan käyttää digitoinnissa.

ONIX

ONIX for Books on kansainvälinen kirjojen ja muiden julkaisujen kuvailu- ja tiedonsiirtoformaatti, jota ylläpitää EDItEUR. ONIX-keskus vastaa suomalaisen sovelluksen ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä kirja-alan toimijoiden kanssa.