Hyppää pääsisältöön

Sopimuspohjainen lehtien sähköinen luovutus

Lehti voi luovuttaa aineistoaan Kansalliskirjastolle sähköisessä muodossa.

Palvelun kuvaus

Lehti voi luovuttaa aineistoaan Kansalliskirjastolle sähköisessä muodossa. Luovuttaja ja Kansalliskirjasto neuvottelevat ja sopivat asiasta.Sähköinen luovutus tarkoittaa lehden painamisessa tai julkaisemisessa käytettävien aineistojen luovuttamista sähköisesti tiedostoihin liittyvine metatietoineen.Tiedostoja voivat olla paino-pdf-tiedostot sekä kuva- ja tekstitiedostot.

Tavoitteena on varmistaa lehden kulttuurihistoriallisesti arvokkaan aineiston korkealaatuinen säilyminen sekä saattaa aineisto helposti saavutettavaan, löydettävään ja hyödynnettävään digitaaliseen muotoon.

Sähköisesti luovutettujen aineistojen vapaakappalekirjastoja laajemmasta käyttöön saattamisesta sovitaan erikseen.

Taustatieto

Palveluun liittyminen

Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen

Osa palvelupakettia