Palvelut organisaatioasiakkaille

Annif

Annif on avoimen lähdekoodin työkalu, jota voi hyödyntää asiasanoitukseen kielestä riippumatta ja millä vain kuvailusanastolla, olettaen että käytettävälle kielelle on saatavissa tarvittavat työkalut. Annifin voi kouluttaa omalle aineistolleen mahdollisimman sopivaksi. Finto AI -palvelu perustuu Annifiin.

Arto

Arto on kotimaisten aikakauslehti- ja monografia-artikkelien kokoelma, joka on nykyisin osa Melindaa. Arton tiedot ovat haettavissa Finnassa ja niitä voidaan hyödyntää rajapintojen avulla mm. korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa.


Artikkelien kuvailutyökalulla mikä tahansa kirjasto, tiedekustantaja tai tieteellinen seura voi tallentaa oman alansa, aihepiirinsä tai omien julkaisujensa artikkelit paremmin löydettäviksi. 

Avoin data

Kansalliskirjaston itse tuottamaa dataa ja metadataa voivat kaikki hyödyntää vapaasti. Tarjoamme lukuisia tietovarantoja ja rajapintoja jotka on julkaistu avoimena datana CC0-lisenssillä. Lisätiedot aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista on koottu datakatalogiin.

Kansallisbibliografia Fennican data on hyödynnettävissä useilla eri tavoilla. Fennican tietoja pääsee selaamaan avoimen datan päälle rakennetun käyttöliittymän avulla osoitteessa http://data.nationallibrary.fi/.

Digi - Kansalliskirjaston digitoidut aineistot

Digissä on yli 25 miljoonaa sivua digitoitua aineistoa, johon voi tehdä vapaatekstihakuja. Kaikki Kansalliskirjaston digitoimat lehdet sekä sähköisesti vastaanotetut uudet lehdet ovat samassa järjestelmässä Digissä. Osa aineistosta on vapaassa verkkokäytössä, mutta tekijänoikeuden alainen aineisto on käytettävissä vain vapaakappalekirjastoissa asiakaspäätteillä.

Digi sisältää Kansalliskirjaston

Digitointi

Kansalliskirjasto digitoi sen omiin kokoelmiin kuuluvia tai niihin luovutettavia aineistoja. Digitoinnin jälkeen aineistot tulevat käyttöön digi.kansalliskirjasto.fi -palvelussa.

Digitointikumppanuus

Digitointikumppanuus tarkoittaa yhteistyötä, jossa julkaisija ja Kansalliskirjasto digitoivat Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluvia aineistoja jakaen kustannuksia. Kansalliskirjasto avaa kaikki digitoimansa aineistot käytettäviksi vapaakappalekirjastoissa. 

Dublin Core

Dublin Core -formaatti on digitaalisten aineistojen kuvailua varten kehitetty formaatti. Se mahdollistaa periaatteessa yksinkertaisen ja helpon kuvailun myös kirjastoalan ulkopuolisten henkilöiden käyttöön. Kansalliskirjasto ylläpitää suomalaisia sovellus- ja tallennusohjeita ja tuottaa eri aineistojen sovellusprofiileja. Formaatti on käytössä julkaisuarkistoissa, kuten Kansalliskirjaston Doria-palvelussa. Kirjasto on jäsenenä Dublin Core -formaatin taustaorganisaatiossa DCMI:ssä (Dublin Core Metadata Initiative) ja on mukana sen hallinnossa.

Europeana Formula

Formula on Kansalliskirjaston ylläpitämä palvelu, jonka kautta suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoa välitetään Europeanaan.

Europeana on digitaalista kulttuuriperintöaineistoa eurooppalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista kokoava ja tarjoava palvelu (europeana.eu). Aineistojen metadata muunnetaan Europeanan edellyttämään muotoon yhteistyössä aineistoa tarjoavan organisaation kanssa, ja Kansalliskirjasto asettaa metadatan Formulan avulla Europeanan haravoitavaksi.

Fennica – Suomen kansallisbibliografia

Fennica – Suomen kansallisbibliografia on suomalaisen julkaisutuotannon tietovaranto.

Se sisältää tietoja kirjoista vuodesta 1488, lehdistä vuodesta 1771, sarjajulkaisuista, kartoista, audiovisuaalisesta ja elektronisesta aineistosta. Siinä on myös ennakkotietoja tulevista julkaisuista sekä tietoja ulkomailla ilmestyneistä kirjoista, joiden tekijä on suomalainen tai jotka koskevat Suomea. Myös tietoja pienpainateryhmistä sisältyy tietovarantoon.

FinELib

FinELib-konsortiossa hankitaan keskitetysti elektronisia aineistoja konsortion jäsenorganisaatioille. FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa ja neuvottelee elektronisten aineistojen lisensioinnista ja avoimesta julkaisemisesta konsortion jäsenten puolesta.

Aineistohankinnassa noudatetaan FinELib-konsortion lisensiointiperiaatteita. Periaatteissa kiinnitetään huomiota hankinnan kannalta keskeisimpiin seikkoihin, kuten konsortioalennukseen, aineistojen käyttöehtoihin, vastuukysymyksiin ja käyttötilastojen saatavuuteen.