Palvelun kuvaus

Melinda on tietovaranto, joka sisältää tällä hetkellä Suomen kansallisbibliografian sekä metatiedot yliopistokirjastojen, useimpien yhteiskirjastojen ja OKM:n alaisten ammattikorkeakoulukirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä aineistoista. Lisäksi mukana on Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjaston ja Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston aineistojen metatiedot.

Melindassa mukana olevat kirjastot kuvailevat aineistonsa tietovarantoon yhteisten kuvailusääntöjen ja ohjeistuksen mukaisesti, hyödyntäen samalla auktorisoitua metatietoa ja yhteisiä työkaluja. Kirjastot käyttävät Melindassa tuotettua yhteiskäyttöistä metatietoa mm. omissa tietokannoissaan.

Melinda sisältää pääsääntöisesti mukana olevien kirjastojen kaikki aineistot. Opinnäytetöitä ja elektronisia aineistopaketteja kirjastot ovat kuvailleet omien käytäntöjensä ja lisenssiehtojen mukaan.

Palveluun liittyminen
  • Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen
Yhteystiedot
Melinda-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Taustatietoa

Melinda ja sen edeltäjä yhteistietokanta LINDA on Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden vanhin kirjastoverkolle tarjoama palvelu. Sen taustalla on Tieteellisten kirjastojen ATK-yksikön (TKAY) 1970-luvulla aloittama luetteloinnin automatisointi. TKAY oli opetusministeriön projekti 1970-luvulta 1990-luvun alkupuolelle. Kansalliskirjastoon, silloiseen Helsingin yliopiston kirjastoon, yksikkö siirrettiin vuonna 1993. Verkon kautta tehtävään tiedonhakukäyttöön LINDA avattiin vuosina 1993–94.

Kansallinen metatietovaranto -hankkeen myötä uusiksi tiedontuottajiksi ovat jo liittyneet OKM:n alaiset ammattikorkeakoulut. Yleisistä kirjastoista mukaan ovat liittyneet pilottikirjastoina toimineet Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto ja Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Melindasta muodostuu vaiheittain kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen metatietovaranto.

Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
  • Yritykset
  • Yksityishenkilöt
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Verkostotyö
  • Palvelua kehitetään Kansalliskirjaston perustoimintana
Asiasanat: 
Avainsanat