Metatietosanasto

Metatietosanasto on osa Finto-sanastoryhmää. Se sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia suomen- ja ruotsinkielisiä termejä ja ilmauksia.

Palvelun kuvaus

Metatietosanasto on osa Finto-sanastoryhmää. Se sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia suomen- ja ruotsinkielisiä termejä ja ilmauksia. Sanasto soveltuu myös asiakaskäyttöliittymissä näkyvien otsikoiden valintaan. Sanasto auttaa metatiedon automaattista käsittelyä (koneluettavuus, automaattinen käännösmahdollisuus eri kielille, linkitettävyys).

Sanasto on jäsennelty RDA-tekstin ja LRM-käsitemallin määrittelemälle entiteetti-suhde-rakenteelle. Kullakin termillä ja fraasilla on pysyvä uri-tunniste.

Sanaston termien käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon sanastoa, ja samalla yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi. Sanaston tarkoitus on myös helpottaa metatiedon tuottamista kokoamalla kuvailussa tarvittavaa sanastoa ja ilmauksia sekä selkeyttää näihin liittyviä käsitteitä.

Sanastossa on sekä ISBD- että RDA-kuvailusääntöjen mukaisia termejä ja ilmauksia. Sanaston termien valinnassa on otettu huomioon yhteismitallisuus eri sanastoihin ja ontologioihin (YSO, KOKO jne.) sekä Onix-formaatin ja RDA Registryn termeihin.

Sanasto ei sisällä teoksen aihetta kuvaavaa sanastoa esim. asiasanoja.

Taustatieto

Metatietosanaston kehittäminen sisältyi Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi KILDA -projektiin vuosina 2014-2016.

Metatietosanastoa ylläpitää Kansalliskirjasto. Sanaston kehittämisessä ovat mukana kansalliset kuvailutyöryhmät: Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä, Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä, Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto ja Kuvailustandardiryhmä. Metatietosanasto on osittain käytössä myös monissa muissa muistiorganisaatioissa (arkistoissa, museoissa).

Metatietosanasto julkaistiin Finto-palvelussa linkitettynä avoimena datana 2015.

Sanaston ruotsinnos 2015-

Palveluun liittyminen

Maksuton palvelu

Palvelun käyttäjät

Kirjastot, museot ja arkistot

Osa palvelupakettia