Palvelun kuvaus

Formula on Kansalliskirjaston ylläpitämä palvelu, jonka kautta suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoa välitetään Euroopan yhteiseen digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen portaaliin eli Europeanaan (europeana.eu).

Palvelussa aineistojen metadata muunnetaan Europeanan edellyttämään muotoon yhteistyössä aineistoa tarjoavan organisaation kanssa, ja Kansalliskirjasto asettaa metadatan palvelun avulla Europeanan haravoitavaksi. Formulan kautta viedään vain aineiston kuvaileva metadata ja linkit digitaalisiin objekteihin, jotka Europeana käy noutamassa suoraan organisaation palvelimilta. Europeanassa aineistot tavoittavat laajemman käyttäjäkunnan. Europeanan sisältöjä hyödynnetään lisäksi useissa innovatiivissa, digitaalisen kulttuurin saavutettavuutta edistävissä projekteissa.

Palveluun liittyminen
  • Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen
Yhteystiedot
Maria
Virtanen
Kansalliskirjasto
PL 26 (Kaikukatu 4)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
+358 504487568
Taustatietoa
Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot
Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto

Organisoitumisen tapa
  • Verkostotyö