Melinda

Melinda on kansallinen kuvailun yhteistyöympäristö ja metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Palvelun kuvaus

Melinda on kansallinen kuvailun yhteistyöympäristö ja metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan. Kirjastot kuvailevat aineistonsa yhteiseen tietovarantoon, josta tietoja voidaan myös hyödyntää. Tietojen keskittäminen säästää työtä ja kustannuksia kirjastoissa sekä mahdollistaa asiakkaiden paremman palvelemisen.

Melinda sisältää pääsääntöisesti mukana olevien kirjastojen kaikki aineistot. Opinnäytetöitä ja elektronisia aineistopaketteja kirjastot ovat kuvailleet omien käytäntöjensä ja lisenssiehtojen mukaan.

Melindaan sisältyvät myös Suomen kansallisbibliografia Fennican ja kansallisdiskografia Violan kuvailutiedot sekä kotimaisten aikakauslehti- ja monografia-artikkeleiden Arto-kokoelma, jotka ovat haettavissa mm. Finna.fi:ssä. Artikkelien kuvailutyökalulla mikä tahansa kirjasto, tiedekustantaja tai tieteellinen seura voi tallentaa oman alansa, aihepiirinsä tai omien julkaisujensa artikkelit paremmin löydettäviksi.

Kansalliskirjasto kehittää Melindan toimintamallia yhteistyössä kirjastojen kanssa vastamaan yhä paremmin niiden nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. 

Taustatieto

Melinda periytyy Lindasta, yliopisto- ja yhteiskirjastojen sekä eräiden erikoiskirjastojen yhteisluettelosta. Kirjastojen viitetietojen lisäksi se sisältää Suomen kansallisbibliografian. Kansallinen metatietovaranto -hankkeen myötä mukaan tulivat ammattikorkeakoulukirjastot vuosina 2012–2014 ja vuonna 2015 ensimmäiset yleiset kirjastot. Melindasta muodostuu vaiheittain suomalaisten kirjastojen yhteinen metatietovaranto. Pyrkimyksenä on, että yksi teos tai aineisto kuvaillaan Suomessa vain kerran metatietovarantoon, mikä vähentää päällekkäistä työtä.

Palveluun liittyminen

Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen

Osa palvelupakettia