Palvelun kuvaus

FinELib-konsortiossa hankitaan keskitetysti elektronisia aineistoja konsortion jäsenorganisaatioille. Konsortion palveluyksikkö toimii Kansalliskirjastossa. Palveluyksikkö neuvottelee elektronisten aineistojen lisensioinnista ja avoimesta julkaisemisesta konsortion jäsenten puolesta.

Aineistohankinnassa noudatetaan FinELib-konsortion lisensiointiperiaatteita. Periaatteissa kiinnitetään huomiota hankinnan kannalta keskeisimpiin seikkoihin, kuten konsortioalennukseen, aineistojen käyttöehtoihin, vastuukysymyksiin ja käyttötilastojen saatavuuteen.

FinELib-konsortio myös edistää elektronisten aineistojen käyttöä ja tarjontaa sekä avointa julkaisemista erilaisin kehittämishankkein.

Palveluun liittyminen
  • Maksullinen palvelu
  • Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa FinELibin toimintaa keskitetysti oman hallinnonalansa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yleisten kirjastojen osalta.

Yhteystiedot
FinELib-palveluosoite
Kansalliskirjasto
Palvelun käyttäjät
  • Organisaatiot

FinELib-konsortion jäseninä ovat suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, yleiset kirjastot sekä muita julkisrahoitteisia organisaatioita.

Ohjausvastuu

Kansalliskirjasto vastaa FinELibin toiminnasta ja sen kehittämisestä FinELibin ohjausryhmän määrittelemien linjausten mukaisesti.

Organisoitumisen tapa
  • Konsortio
Asiasanat: 
Avainsanat