Kuvailusääntöpalvelu

Kuvailusäännöt ohjaavat kuvailijaa tuottamaan laadukasta metatietoa. Kuvailujen tuottaminen edellyttää kuvailusääntöjen hallintaa.

Palvelun kuvaus

Kuvailusäännöt ohjaavat kuvailijaa tuottamaan laadukasta metatietoa. Kuvailujen tuottaminen edellyttää kuvailusääntöjen hallintaa.

Kuvailusääntöpalvelu tarjoaa kansainvälisten kuvailusääntöstandardien kansalliset sovellukset laadukkaan ja yhdenmukaisen metatiedon tuottamiseksi ja jakamiseksi. Palvelu neuvoo, kuinka suomenkielisiä kuvailusääntöjä sovelletaan kuvailtaessa kirjastoaineistoa ja aineistoon liittyviä kohteita, kuten toimijoita, paikkoja ja aiheita. Suomalaisissa kirjastoissa käytössä ovat RDA-kuvailusäännöt (Resource Description and Access). Sääntöjen käytöstä on mahdollista saada koulutusta.

Kuvailusääntöjen lisäksi palvelu tarjoaa neuvontaa kuvailusääntöihin liittyvien käsitemallien ja mappausten (yhteismitallistamissääntöjen) soveltamisesta.

Katso myös RDA-kuvailusääntöjen verkkosivut.

Tietoa palveluun liittymisestä

RDA-kuvailusäännöt ovat maksullisessa ja tunnuksen vaativassa RDA Toolkit -palvelussa. Kansalliskirjasto tarjoaa ilmaisen pääsyn RDA Toolkitiin keskitetysti rahoitetulla kansallisella lisensillä. Kansallisen lisenssin tunnukset saa käyttöönsä Kuvailusääntöpalvelusta.

RDA Registry on maksuton palvelu, joka sisältää kaikki RDA-kuvailusääntöjen käsitteet ja termit linkitetyn datan konekielisessä muodossa. RDA Registry palvelee erityksesti sovellussuunnittelijoita ja sanaston rakentajia.

Palvelun käyttäjät

Kirjastot, museot ja arkistot

Osa palvelupakettia