KOKO-ontologia

KOKO on kokoelma suomalaisia ontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa.

Palvelun kuvaus

KOKO on kokoelma suomalaisia ontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn runkona toimii Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on linkitetty joukko erityisalojen ontologioita. Yhteensä KOKOssa on yli 50 000 käsitettä. KOKOon sisältyvät ontologiat ovat:

 • luonnonvara- ja ympäristöontologia AFO,
 • julkishallinnon ontologia JUHO,
 • fiktiivisen aineiston ontologia KAUNO,
 • kielitieteen ontologia KTO,
 • kirjallisuudentutkimuksen ontologia KITO,
 • kulttuurintutkimuksen ontologia KULO,
 • liikenteen ontologia LIIKO,
 • liiketoimintaontologia LIITO,
 • museoalan ja taideteollisuusalan ontologia MAO/TAO,
 • musiikin ontologia MUSO,
 • sotatieteen ontologia SOTO,
 • terveyden ja hyvinvoinnin ontologia TERO,
 • työsuojelurahaston ontologia TSR,
 • valokuvausalan ontologia VALO ja
 • yleinen suomalinen ontologia YSO.

Finto-palvelu vastaa YSOn ylläpidosta, sen päivittämisestä KOKO-ontologiaan sekä KOKO-yhteistyön koordinoinnista. Kullekin erikoisalan ontologialle on nimetty omistajaorganisaatio, joka vastaa kyseisen ontologian ylläpidosta. KOKOon on tietyin ehdoin mahdollista sisällyttää myös lisää erikoisalan ontologioita tarpeen mukaan.

Taustatieto

Kansalliskirjasto on laatinut yhdessä Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kanssa YSOon pohjautuville ontologioille yhteiset kehityslinjaukset. KOKOon sisältyvät ontologiat pohjautuvat YSOon. Lue lisää: YSOn kehityslinjaukset.

Palveluun liittyminen

Palveluun liittyminen edellyttää sopimuksen
Palvelun käyttöön ei liity maksuja
Palvelun käyttö ei edellytä asiakkuuden perustamista
Maksuton palvelu

Tietoa palveluun liittymisestä

KOKO on vapaasti selattavissa ja käytettävissä Finto-palvelun kautta.

Palvelun vaihtoehtoinen nimi

KOKO

Osa palvelupakettia