KITT2 Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta

Kansalliskirjaston tuki yhteiselle tilastoinnille on päättynyt. Viimeinen yhteistilasto julkaistiin toukokuussa 2021.

Palvelun kuvaus

Kansalliskirjaston tuki yhteiselle tilastoinnille on päättynyt. Viimeinen yhteistilasto julkaistiin toukokuussa 2021.

Tieteellisten kirjastojen Yhteistilaston aikasarja 2002-2020 säilyy selailu- ja hakukäytössä nykyisessä osoitteessa https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/ vuoden 2022 loppuun asti. 
   
Tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaan KITT2 koottiin Suomen tieteellisten kirjastojen toimintaa kuvaavat vuosittaiset tilastotiedot. KITT2 sisältää yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen sekä muutamien erikoiskirjastojen tilastot vuodesta 2002 aina päättymisvuoteen 2020 saakka. Tiedot ovat selailtavissa vuoden 2022 loppuun asti. Kansalliskirjasto oli vastuussa tietokannan ylläpidosta ja kehittämisestä, tietosisältö oli kunkin kirjaston itse tuottamaa. Tilastoinnissa noudatettiin kansainvälistä kirjastotilastostandardi ISO 2789:ä. Tietokannan tieto oli yhtenäisin kriteerein toimitettua ja vertailukelpoista.

Palvelun käyttäjät

Kirjastot, museot ja arkistot

Osa palvelupakettia