Hyppää pääsisältöön

Tutkimuksen ja opiskelun palvelut

Kansalliskirjasto kehittää tutkimuksen ja opetuksen palveluitaan.

Palvelun kuvaus

Tutkijapaikat

Perehdytykset ja opastukset

Dataklinikka

Kansalliskirjasto tarjoaa tutkijoille ja opiskelijoille varattavia tutkijatiloja. Haku vuoden 2022 tutkijatiloihin järjestetään loka-marraskuussa 2021, ja siitä tiedotetaan verkkosivuilla ja kirjaston tiloissa.

Tarjoamme myös etukäteen varattavia kokoelmaesittelyitä sekä dataklinikan opetus- ja tutkimusryhmille. Näissä esittelemme kokoelmiamme, niiden käyttöä osana tutkimusta sekä kokoelmien käyttöön liittyviä palveluitamme.

Toivomme, että voimme tarjota Kansalliskirjaston ainutlaatuiset kokoelmat kaikkien halukkaiden käyttöön ja kehittää palveluitamme vastaamaan tutkijayhteisön tarpeita.

Tutkijapaikat

Tutkijapaikat tarjoavat tutkijalle mahdollisuuden työskennellä kirjaston tiloissa sekä säilyttää aineistoja niille erikseen varatuissa hyllyissä. Tutkijapaikkoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa erillisellä haulla.

Tutkijapaikat ja säilytystilat – hyllyt, kaapit ja lokerot – ovat maksuttomia.

Koronapandemian vuoksi vain puolet tutkijapaikoista voi tällä hetkellä olla käytössä kerrallaan. Oman tutkijapaikan käyttö on toistaiseksi mahdollista vain joka toinen viikko.

Koronapandemia vaikuttaa myös slaavilaisen kirjaston tutkijapaikkojen käyttöön. Slaavilaisen kirjaston paikkoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi.

Tutkijapaikat ja säilytystilat ovat avoimia kaikille. Paikkoja myönnettäessä huomioidaan:

  • Kansalliskirjaston aineistojen (erityisesti lukusalilainat) käyttötarve
  • tutkijan työhuonetilanne
  • tutkijapaikan viikottainen käyttömäärä

Tutkijatiloille järjestetään vuosittain kaksi hakua (loka-marraskuussa ja toukokuussa). Paikat myönnetään tavallisesti joko yhdeksi kalenterivuodeksi (vain loka-marraskuun haussa) tai puoleksi vuodeksi kerrallaan. Säilytystilat – hyllyt, kaapit ja lokerot – myönnetään vuodeksi kerrallaan (vain loka-marraskuun haussa).

Kansalliskirjaston tutkijatilat jakaantuvat viiteen ryhmään niiden sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaan.

Eteläsalin tutkijapaikat

Eteläsalin tutkijapaikat soveltuvat erityisesti tutkijoille, jotka käyttävät Kansalliskirjaston tiedekokoelman aineistoa, jota saa ainoastaan lukusalilainaan. Tämä aineisto toimitetaan saliin tutkijan omaan hyllyyn. Fennica- ja erikoiskokoelmien aineistoja ei toimiteta Eteläsaliin.

Kaikilla 20 tutkijapaikan saaneilla on käytettävissään n. 2 m hyllytilaa ja liikuteltava kaappi omien tarvikkeiden säilyttämistä varten. Haettavien tutkijapaikkojen lisäksi Eteläsalissa on 12 vapaata lukupaikkaa.

Slaavilaisen kirjaston tutkijapaikat

Slaavilaisen kirjaston tutkijapaikat on tarkoitettu erityisesti Slaavilaisen kirjaston lukusalilainoja ja avokokoelmaa käyttäville. Tutkijapaikoilla on lukittavat laatikostot ja lisäksi mahdollisuus säilyttää lukusalilainoja työpöydällä ja hyllyillä.

Pohjoissalin hyllyt

Pohjoissalin hyllyyn mahtuu n. 80 cm leveydeltä lukusalilainoja ja omia aineistoja, joita voi säilyttää hyllyssä koko kauden ajan. Lukusalilainojen uusiminen on tutkijan vastuulla. Vastuu hyllyssä säilytettävistä omista aineistoista on myös tutkijalla. Saliin ei toimiteta Fennica- eikä erikoiskokoelmien aineistoa.

Rotundan kaapit

Rotundan kuudennessa kerroksessa sijaitsevat lukittavat kaapit soveltuvat omien aineistojen ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Kaapit ovat kooltaan 106x50x42 cm. Niissä ei voi säilyttää lukusalilainoja eikä avokokoelman aineistoja.

Rotundan lokerot

Rotundan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat lukittavat lokerot soveltuvat omien aineistojen ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Kaapit ovat kooltaan 36x37x45 cm. Niissä ei voi säilyttää lukusalilainoja eikä avokokoelman aineistoja.

Perehdytykset ja opastukset kirjaston kokoelmien tutkimuskäyttöön

Kirjaston henkilökunta esittelee mielellään kokoelmia ja niiden tarjoamia tutkimusmahdollisuuksia korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opiskelijaryhmille. Opastamme myös tiedonhaussa ja sähköisten aineistojen käytössä. Kansalliskirjasto tarjoaa erinomaisia aineistoja opinnäytetöitä varten.

Varaa opastus

Varaa kahden tunnin vierailu esimerkiksi proseminaariryhmällesi lähettämällä viesti osoitteeseen kk-palvelu@helsinki.fi. Palvelu on maksuton.

Kerro viestissäsi, milloin toivotte vierailevanne Kansalliskirjastossa ja mitä tutkimuksen alaa edustat. Kuvaa lisäksi, mihin seminaarisi tai kurssisi painottuu tai mistä aiheista tai aineistoista tiedät opiskelijoidesi olevan kiinnostuneita. Voit lähettää myös luettelon seminaaritöiden aiheista.

Pyrimme räätälöimään vierailun sisällön ryhmän tarpeisiin. Lisäksi kaikki esittelymme luovat katsauksen Kansalliskirjaston historiaan ja sen kokoelmiin. Tutustumme käsin kirjoitettuihin, painettuihin ja digitalisiin aineistoihin.

Kokoelmamme painottuu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen. Erityisiä vahvuusalueitamme ovat historia-aineet, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus, filosofia, kirjallisuudentutkimus, taidehistoria ja musiikintutkimus. Myös teologian, oikeustieteen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen kannalta kiinnostavia aineistoja on runsaasti.

Dataklinikka

Kansalliskirjasto on aktiivinen ja tunnettu toimija digitaalisten ihmistieteiden kentällä. Kirjasto tarjoaa monipuolisia data-aineistoja, asettaa niitä tutkimuksen käyttöön ja on osaava tutkimuksen kumppani. Kansalliskirjaston käyttöön asettamista digitoiduista aineistoista ja niistä tuotetuista datapaketeista hyötyvät digitaalisten ihmistieteiden tutkijat eri aloilla.

Esimerkiksi digitoinnit, siitä syntyvä data ja datan käsittelyyn tarvittavat välineet antavat datalähtöiselle tutkimukselle uusia mahdollisuuksia. Kansalliskirjaston vetämä dataklinikka tarjoa mahdollisuuden päästä pintaa syvemmälle Kansalliskirjaston digitoimiin aineistoihin ja niistä luotuihin datapaketteihin asiantuntijoiden opastuksella. Dataklinikan tavoitteena on antaa yleiskuva Kansalliskirjaston tarjoamista digitoiduista aineistoista sekä pohtia miten dataa tulisi tarkastella ja millä välineillä sitä voi tutkia.

Luennosta ja työpajasta muodostuvan dataklinikan tavoitteena on antaa yleiskuvaus Kansalliskirjaston tuottamista aineistoista ja tarjota muutamia käytännönläheisiä esimerkkejä aineistoista tuotetun datan hyödyntämisestä tutkimuksessa sekä haastaa tutkija pohtimaan omaa tutkimusaihettaan suhteessa Kansalliskirjaston aineistoihin. Ensimmäisen osion aikana tutustutaan Kansalliskirjaston erilaisiin digitoituihin kokonaisuuksiin, datakatalogiin ja avoimen datan palveluihin. Dataklinikan toisessa osiossa syvennytään digi.kansalliskirjasto.fi:n mahdollisuuksiin digitaalisissa ihmistieteissä ja tarkastellaan Kansalliskirjaston tuottamaa dataa harjoitusten avulla.

Dataklinikkaan osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta digitaalisten ihmistieteiden saralla. Dataklinikan kesto on 2 x 90 minuuttia.

Dataklinikka on suunnattu korkeakouluopiskelijoille ja se voidaan järjestää joko paikan päällä tai etätapahtumana. Yhteydenotto: kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi

Palvelun käyttäjät

Tutkijat, opiskelijat